با جمعی از فارغ التحصیلان و ارزش آفرینان ماهانی

همکاران بین المللی

همکاران بین الملل مدرسه کسب و کار ماهان

اخبار


مهدی یوسفی فر بنیانگذار و مدیرعامل نوین چرم که از فارغ التحصیلان دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان نیز بوده مهمان ۲۰مین دورهمی یک فنجان چای با طعم تجربه با اجرای گرم محمدرضا حسینیان بود . ‌


مجله ی کسب و کار


متن سخنرانی پروفسور سید حسین سید الماسی، پدر علم بانکداری ایران ، اولین مدیر عامل بانک ملی ایران و همچنین عضو شورای سیاست گذاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان ...