دوره مديريت راهبردي کسب و کار DBA ماهان


درباره ماهان

پیام ریاست

ستایشگر معلمی هستم که هم اندیشیدن را بیاموزد هم اندیشه ها را.


جهان پیرامون ما در عصر ارتباطات به سرعت در حال تغییر و تحوّل است. لذا زندگی با افتخار در این دهکده جهانی نیازمند کسب مهارت های برتر می باشد.
استفاده بهینه از تغییرات و فرصت های موجود تنها با کسب توانمندی های مدیریتی حاصل می گردد. بنابراین، کسب دانش روز و علوم و فناوری های پیشرفته و همچنین آموزش فنون دانش کاربردی امری الزامی می باشد.
با همکاری مدیران برتر که در زمینه های صنعت و خدمات فعال می باشند، ما در جهت انتقال دانش کاربردی به مدیران آینده گام بر می داریم .رسالت ما آموزش بر مبنای علم، مهارت و هنر مدیریت می باشد.


چشم انداز(Vision)

معتبرترین مدرسه کسب و کار ایرانی باشیم با برند بین المللی

اهداف(Goals)


پیشتازی در یک تغییر موفقیت آمیز مستلزم تربیت و پرورش راهبران و مدیرانی است که به توانمندی های زیر است یافته باشند:
• ارزش آفرینی و کارآفرینی
• توانایی تفکر، تدوین، اجرا و کنترل استراتژی
• توانایی تیم سازی و تقویت روحیه تیمی
• فرهنگ برنامه ریزی
• خودآگاهی در کسب و کار
• تحلیل گری و تحقیق گری حرفه ای
• دارای برند فردی و بین المللی
• راهبری خلاقانه سازمان
• دارای تفکر واحد جهانی شده (وحدت در عین کثرت)
• فکر کن، تصمیم بگیر، اجرا کنارزش ها (Values)

ما اعضای خانواده ماهان در راستای اعتلای اندیشه مکتب ماهان به اصول خویش که همانا موارد ذیل می باشد هم قسم و متعهد می باشیم:
• راستی، انصاف و نیکی در پندار، گفتار و کردارمان
• خدمت به خود و دیگران
• احترام به ارزش های انسانی خود و دیگران
• بیگانه شدن با واژه «نه» در عمل
• حرکت مستمر در مسیر تعالی (دوری از ایستائی و تنبلی)
• عشق و ایمان به اهداف تیم
• اعتلای روزافزون کیفیت کار
• ایجاد احساس رضایت و لذت از حضور برای خود و دیگران
• اعتقاد به آرمان، فرهنگ و ارزش های سازمان
• حسن خلق و تعالی ارتباطات
• ایمان به ولی نعمت بودن مشتری و تکریم مراجعین و مخاطبین گرامی
• ایمان به اندیشیدن، نوآوری و خلاقیت
• تعهد به فراهم آوردن یک محیط میهمان نوازانه برای دانشجو و ارباب رجوع
• تلاش برای پیشتاز بودن در اندیشیدن
• تعهد به فراگیری و رشد مداوم برای مدرسین، پرسنل و دانشجویان در تمام طول عمر
و
• در هر کاری که برای انجام آن الهام می گیریم، عالی باشیم ....