دوره مديريت راهبردي کسب و کار DBA ماهان


چشم انداز(Vision)

باشگاه کسب و کار ماهان ضمن تشکیل یک شبکه کاربردی در زمینه های صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات و پیوند آنها با یکدیگر و با نخبگان جامعه و هدایت روابط متقابل ایشان، با نظارت بر امور شبکه و بهبود مستمر آن قصد ایجاد تحولی بنیادین در کسب و کار کشور و رونق اقتصادی در بخشهای مذکور از طریق کوتاه کردن شبکه توزیع کالا ، خدمات ،هدفمندی تبلیغات وتوسعه بازار در هر بخش خاص و همچنین فراهم آوردن زیر بنای ایجاد ارتباطات با کشورهای مختلف در قالب یک زبان مشترک علمی،کاربردی را دارد

 

مأموریت

مدرسه عالی کسب وکار ماهان به پشتوانه دو دهه تجربه و اعتبار در جامعه حرفه ای مدیران ، کارآفرینان ، اساتید و ارزش آفرینان ایرانی و بین المللی ، در سال 1396 با مأموریت بهره گیری عملی از تجربیات علمی حاصل شده و ایجاد ارتباط موثر بین افراد و موسسات مرتبط با ماهان تصمیم به پایه گذاری باشگاه کسب و کار ماهان نمود.این باشگاه به منظور جلوگیری از واسطه گری و با تمرکز بر فرهنگ و بستر کسب و کار در ایران و همچنین اعمال مدیریت و نظارت بر حسن اجرا روابط متقابل بین اعضا این کلاب به وجود آمددستاوردهای اعضا

باشگاه کسب و کار ماهان در نظر دارد با فراهم نمودن بسترها و مزایای زیر به خلق ارزش 360 درجه برای اعضاء بپردازد:
 1- افزایش تعامل اثر بخش دانش پذیران، کارکنان، اساتید، نمایندگان و شرکای تجاری با ماهان و حفظ وفاداری آنان
2- شناخت مطلوبیت ها و علاقه مندی های هریک از گروه های مخاطب و ارائه پیشنهادات مرتبط بر این اساس
3-کسب آمارهای مفید مدیریتی و بازاریابی از طریق وب سایت برای بهبود مستمر و توسعه
4- افزایش بهروری و خلق تجربیات تازه برای اعضای باشگاه
5- لذت بخش نمودن تجربه مشتری
6- توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته ها و نیازهای گروه های مخاطب
7-اطلاع رسانی های مناسب و به موقع رویدادها و نشست های مدیران و رهبران کسب و کار به گروه های مختلف
8- بهبود مستمر جایگاه و برند اعضا باشگاه