پرورش رهبران حرفه ای - Leadershipپرورش رهبران حرفه ای:


مدرسه عالی رهبری ماهان جهت اولین دوره LTP در ایران، که بر اساس بروز ترین تئوری ها،مدل ها،استانداردها و تکنولوژی های پرورش شایستگی ها و مهارتهای رهبری و با تکیه بر تجربه برترین اساتید رهبری و کوچینگ ایران و مراکز معتبر بین المللی و همچنین بکارگیری سبک های رهبری اصیل ایرانی  طراحی و تدوین گردیده است، از بین علاقمندان ازطریق بررسی رزومه ، آزمون های تخصصی رهبری و مصاحبه حضوری با ظرفیت بسیار محدود ( 7+13 نفر ) پذیرش می نماید.این دوره مشتمل بر کارگاههای حضوری ، فعالیتهای عملی انفرادی و گروهی و همچنین کمپ های یکروزه می باشد. در این دوره تعهد به یادگیری و توسعه فردی یکی از مهمترین استراتژی های آموزش مطرح میگردد. برنامه رهبری ما ، با هدف ایجاد چالش و تغییر در نگرش شما به مقوله رهبری وارزشهایی که به رهبری معنا و مفهوم می دهند با چشم انداز پرورش رهبران ایرانی متمایز طراحی گشته است .


چرا رهبری :


مهارت رهبری یک از کلیدی ترین و اساسی ترین مهارتهای مدیران به منظور موفقیت در هر جایگاه و سطح سازمانی از عملیاتی ترین سطوح مدیریت تا راهبری غول های کسب و کار میباشد.رهبران موفق می دانند که ارزش رهبری آنها صرفأ در مدیریت تیم و سازمان نخواهد بود ، بلکه در الهام گرفتن از دیگران و الهام بخشی به دیگران ، هدف گذرای هوشمندانه و عملیاتی سازی چشم اندازهای استراتژیک و ایجاد فرهنگ غنی در سازمان ها می باشد.

پرورش رهبران حرفه ای - Leadership

محتوای آموزشی دوره رهبری حرفه ای :


این دوره در سه سطح رهبری فردی ؛ و رهبری سازمانی و رهبری جهانی (Global Leadership) طراحی و تدوین گردیده است.این سه دوره به شرح زیر می باشد:

سطح رهبری فردی:

هدف از ارائه دوره رهبری فردی اساسا، خودشناسی و تسلط فرد بر خویش و پذیرش مسئولیت های اقدامات فردی، تعیین مسیر معنادار در زندگی فردی و توانایی قضاوت فردی با رویکرد مدیریت برکارامدی اولویت های فردی است . در این دوره کنترل بر رفتار فردی ، تمرکز، تمرین و آموزش با هدف دست یابی به اهداف شخصی از معیارهای اساسی در پرورش مهارت رهبری در فرد است گونه ای که فرد با شرکت در این دوره ، به مهارت های ذیل دست خواهد یافت:

 • پذیرش و برعهده گرفتن مسئولیت نتایج کارهای خویش با درک این مطلب که شما چه کسی می باشید.
 • اهداف فردی شما چیست ، چه می خواهید و چگونه به اهداف خویش دست خواهید یافت .
 • ارزیابی خویش .
 • دانستن اینکه شما چه کسی هستید ( خود شناسی).
 • دانستن اینکه چه چیزی را انجام می دهید.
 • دانستن اینکه چه مواردی را نیازبه آموختن دارید .
 • چگونه مهارت ها و دانش خویش را به کار گرفته و استفاده نمایید.
 • آموختن تکنیک های سازگاری با تغییرات.
 • پرورش مهارت خوش بینی .
 • توسعه عادت های خوب با هدف ایجاد خود رهبری .

سطح رهبری سازمانی:

اساسا این پرسش مطرح است ؛ آیا رهبران متولد می شوند یا رهبران تربیت می شوند؟داستان سرایی بخش مهمی از مقوله رهبری را در بر می گیرد. رهبران تاثیر گذار در ساختار یک سازمان، به ایجاد ارتباطات با هدف الهام بخشی استعدادها به سوی پیشرفت سازمانی، همکاری موثر با سرمایه گذران ،مجامع و انجمن های ذیربط ، تعامل با مشتریان و موکلان سازمان با هدف ارتقاء میزان تاثیر گذاری آنها در سطج جهانی به عنوان بخشی از جامعه جهانی، ترویج اعتماد، ایجاد اطمینان با هدف رهبری موفقیت آمیز از اهداف آموزشی است که دراین دوره مقرر گردیده است . به عبارتی دیگر این دوره رهبران را قادر می سازد داستان خویش را ازطریق برند شخصی یافت نموده ، نسبت به توسعه حوزه های عملکردی سازمان خویش اقدام نموده ، نسبت به مدیریت بحران در سازمان خویش اقدام نموده ، با رسانه های اجتماعی همکاری مطلوب داشته و نسبت به برقراری و ایجاد ارتباط با چشم انداز نوآورنه اقدام نمایند.بر هیمن اساس، دوره رهبری سازمانی با هدف مولفه تربیت ، ارتقاء و توسعه مهارت رهبری در سطح سازمانی، اساسا به ایجاد مهارت های ذیل می پردازد :

 • آموزش مهارت اساسی جهت توسعه و گسترش توان رهبری،
 • طراحی تیم در سازمان جهت همکاری با یکدیگر،
 • افزایش سطح کارایی عملکرد در سازمان از طریق همکاری تیمی ؛
 • رهبری، کار تیمی و مذاکره با تمرکز بر مهارت رهبری؛
 • خود ارزیابی با هدف تجزیه و تحلیل و آنالیز سبک رهبری در خویش،
 • توسعه منشور تیمی در سازمان با هدف بهینه سازی عملکرد تیمی در سازمان؛
 • توسعه مهارتهای تصمیم گیری
 • توسعه مهارتهای مدیریت بحران
 • توسعه مهارتهای مدیریت تعارض تیم ها

پرورش رهبران حرفه ای - Leadership


سطح بین المللی دوره رهبری حرفه ای

دوره رهبری جهانی، دوره ای با موضوعیت خاص در حوزه ای وسیع است . به طور معمول این دوره مشتمل بر سخنرانی، ارزیابی و اموزش می باشد.در این دوره مهارت های حرفه ای در حوزه کسب و کار، مانند مباحث مالی و لجستیک( تدارکات) در سطح حرفه ای بین المللی مطمح نظر قرار دارد. به عبارتی دیگر این دوره متمرکز بر یک برنامه آموزشی در مقوله رهبری جهانی است . شرکت در این دوره مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا نسبت به کسب" تجارب" ارزنده جهت موفقیت در حوزه رهبری در سطح جهانی را ، در حوزه های مختلف، کسب نمایند.از اساسی ترین اهداف این دوره، ارتقاء توان قاطع و موثر پاسخ دهی به طیف وسیعی از چالش های جهانی همانند" رهبری"،"اعتماد" و " ارتباطات " است.

 • توانایی پیش بینی محدودیت های ذاتی در سبک مدیریتی موجود در سطح ملی.
 • همکاری موثر با همتایان جهانی خویش و ایجاد ارتباطات موثر.
 • کسب صلاحیت فرهنگی جهت پاسخ دهی به اختلاف نظر های موجود در تفاوت های ذهنی و نگرشی با همتایان جهانی.
 • کسب مهارت در تجارب شبیه سازی با رویکرد و متناسب با انواع ارتباطات و سبک های ارتباطی.
 • آشنایی با شیوه های کسب و کار و سبک فرهنگی ملل مختلف ( ملل و مناطق جغرافیایی مختلف).
 • تنظیم و ایجادتیم سازی با ترکیبی از تفاوت های فردی انسانی با هدف دست یابی به تحقق عملکرد بالای جهانی .پرورش رهبران حرفه ای - Leadership

متدولوژی برگزاری دوره رهبری حرفه ای :

 • کلاس های نظری
 • کارگاههای عملی
 • داستان نویسی
 • سناریو نویسی
 • Case Study ، تحلیل نمونه های موردی واقعی خود مخاطبان
 • Role Playing
 • نمایش و تحلیل فیلم
 • بازی های آموزشی
 • کمپ های دو روزه
 • Coaching فردی
 • Focus Grouping
 • تمرین های خلاقیت های گروهی برای حل مسئله
 • تمرین های توسعه فردی
 • کار تیمی
 • پرسش نامه های شناخت
 • منتورینگ

مشارکت کنندگان دوره:


 • اساتید برجسته ایرانی و بین المللی
 • کارآفرینان موفق
 • رهبران موفق و برجسته کسب و کارهای ایرانی و بین المللی
 • الگوهای عملی رهبری در ایران
 • Coach های بین المللی و ایرانی
 • دانشپذیران دوره به عنوان مشارکت کنندگان اصلی

برخی از منتورها ، کوچ ها و اساتید دوره رهبری حرفه ای عبارتند از :
استاد مهرداد هاشمی استاد علی پیران نژاد استاد پیدایی استاد محمدی
استاد احمد عیسی خانی
استاد وحید قربانی استاد حمید رضا خدمتگذار استاد شروین وکیلی
استاد یحیی علوی استاد عبدالرضا حافظی استاد شهداد شعبانی و جمعی از الگوهای عملی رهبری در ایران
استاد محمد رضا بابایی
استاد هادی سیاری

شرایط پذیرش در دوره رهبری حرفه ای:

 • تجربه کسب و کار
 • تعهد به یادگیری و تغییر
 • انگیزه یادگیری
 • پذیرش در آزمون و مصاحبه ورودی

در سال 1397 قریب به 160 نفر از علاقمندان به پیشرفت در حوزه رهبری کسب و کار جهت حضور در دوره رهبران حرفه ای - Leadership درخواست دادند :

علاقــــمندان
1 خانم عسگرزاده 81 خانم بهرامیان
2 آقای سعیدی 82 آقای غیبی
3 آقای حق وردی 83 خانم مقیمی نیا
4 آقای آقاخانی 84 آقای کاملی
5 آقای روستا 85 آقای روحانی
6 آقای احمدی 86 آقای کریما
7 آقای استوار 87 آقای یادگاری
8 آقای اسدی 88 اقای زنجانی
9 آقای اسدنژاد 89 خانم ابراهیم قزوینی
10 آقای اسلامی 90 خانم امیری
11 آقای اصغری 91 اقای دارایی
12 آقای البری 92 اقای نصرتی
13 آقای امرایی 93 اقای کشمیری
14 آقای انصاری 94 اقای خسروی
15 آقای اکبری 95 اقای حسینی
16 آقای باقری 96 اقای احسنی
17 آقای بی آزار 97 آقای اکبری
18 آقای بیرامی 98 خانم خوش بازان
19 آقای بیگی 99 آقای مجدی
20 خانم منصوری راد 100 خانم اسدی
21 آقای شاهسواری 101 آقای جهانشاهی
22 آقای کیامهر 102 آقای جوادی
23 آقای شهرکی 103 آقای حق وردی
24 آقای شهریاری 104 آقای حمید پور
25 آقای شیدا 105 آقای حیدری
26 آقای محمدحسن 106 آقای خاکی
27 آقای طالب بیگی 107 آقای نیک فرجام
28 آقای عاملی 108 آقای کاشانی والا
29 آقای عبداللهیان 109 آقای ممتاز
30 آقای عطارزاده 110 آقای مهجوری
31 آقای شهرکی 111 آقای مهربان
32 آقای فردوسی 112 آقای موسوی
33 آقای فرمانی نژاد 113 آقای موسویان
34 آقای فضلی 114 آقای دریایی
35 آقای قزوینیه 115 اقای بختیاری
36 آقای گلزار 116 اقای برنجی
37 آقای محجورنیا 117 خانم موافق زاده
38 آقای محمدحسن 118 خانم موسوی
39 آقای مرادی 119 خانم نظیمی
40 آقای یادگاری 120 آقای  احتشامی
41 خانم اکبری 121 اقای بختیاری
42 خانم بارانی 122 اقای برنجی
43 خانم باقرنژاد 123 اقای دارایی
44 خانم بدری مقدم 124 اقای نصرتی
45 خانم بهزادنژاد 125 اقای کشمیری
46 خانم پوراحتشام 126 اقای خسروی
47 خانم توکل 127 اقای حسینی
48 خانم جمشیدی 128 اقای احسنی
49 خانم خرمی 129 خانم سرحدی
50 خانم رازقی 130 اقای زنجانی
51 خانم رضاپور 131 خانم ابراهیم قزوینی
52 خانم رضایی 132 خانم امیری
53 خانم سلطانی 133 آقای بهنام پور
54 خانم شعبانی 134 آقای خاک شور
55 خانم شهرآشوب 135 آقای صالحی
56 خانم عظیمی 136 خانم نیک بخت
57 خانم لطفی 137 خانم ارونقیان
58 خانم مجتهد زاده 138 آقای جهانبخش
59 خانم محمدخانی 139 آقای مرجانی
60 آقای رادنژاد 140 خانم  بافنده
61 آقای خدابخشی 141 آقای پاپی
62 آقای دادمهر 142 آقای تقی پور
63 آقای دکتر شاه حسینی 143 آقای ثقفی
64 آقای دیناشی 144 خانم عبدی
65 آقای راد 145 آقای مرادی
66 آقای رضایی 146 آقای صمدی
67 آقای رضایی 147 آقای مرتضایی
68 آقای رنجبران 148 خانم مرادی
69 آقای رهبری 149 خانم مصطفوی
70 آقای رهنما 150 خانم منصوری
71 آقای روحانی 151 آقای کاملی
72 آقای زارع 152 آقای روحانی
73 آقای زارعی 153 آقای کریما
74 آقای زرشکی 154 آقای جاودانی
75 آقای مرجانی 155 آقای ادیب
76 آقای سفلاییان 156 آقای ملک شاهی
77 آقای سهرابی 157 خانم نگهبان
78 آقای نیک فرجام 158 آقای حیدری
79 آقای کاشانی والا 159 آقای بهجت
80 خانم صمیمی 160 آقای فهیم

گواهینامه دوره رهبری حرفه ای:

 • گواهینامه معتبر بین المللی از مدرسه عالی کسب و کار ماهان
 • ارائه Diploma از مدرسه بین المللی ماستریخت هلند

طول دوره رهبری حرفه ای:

سطح اول : 70 ساعت

سطح دوم : 70 ساعت

سطح سوم : 70 ساعت

جمعاً : 210 ساعت

روزهای برگزاری کلاس های رهبری حرفه ای:

دوشنبه ها ساعت 15 تا 21


تماس با ما

شماره تماس : 88401313-021

پست الکترونیک : info@Mahanbs.net

تلگرام : MahanBs

اینستاگرام : mahan.business.school

فرم مشاوره (پرورش رهبران حرفه ای - Leadership)

نام ونام خانوادگی :
 
ایمیل :
  
شماره تماس :
  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :