دوره رهبری حرفه ای کسب و کار

وقت است عاملان تغییر، خود به تغییر بیاندیشند فراخوان دومین دوره جامع رهبری حرفه کسب و کار ...

دوره جامع مدیرعامل حرفه ای

مدیر عاملی تنها یک جایگاه نیست ، بلکه یک تخصص حرفه ای است فراخوان ششمین دوره جامع مدیر عامل حرفه ای ...

دوره جامع رهبری حرفه ای فروش

چگونه یک مدیر میتواند مهارت های رهبری فروش خود را توسعه..... فراخوان چهارمین دوره جامع رهبری حرفه ای فروش ...

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ

راهکار های برندینگ و افزایش فروش با دیجیتال مارکتینگ . . . . . . فراخوان هفتمین دوره جامع دیجیتال مارکتینگ ...

ارزش آفرینان ماهانی

مجموعه ای از ارزش آفرینان ماهان

یک فنجان چای با طعم تجربه

یک فنجان چای با طعم تجربه

اخبار


مدرسه عالی کسب و کارماهان و در راستای ارتقای کیفیت آموزشی دوره های داخلی و بین المللی، پس از بررسی ها و ارزیابی های مکرر کیفی مفتخر به عضویت رسمی در میثاق نامه بین المللی Principles for Responsible Management Educationتحت نظارت سازمان ملل متحد گردید.


مجله ی کسب و کار ماهان


متن سخنرانی پروفسور سید حسین سید الماسی، پدر علم بانکداری ایران ، اولین مدیر عامل بانک ملی ایران و همچنین عضو شورای سیاست گذاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان ...


همکاران بین المللی

دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت