دوره جامع رهبری حرفه ای فروش

رهبران حرفه ای فروش، خالقان ثروت کسب و کار ها.

مهارت تدوین و اجرای استراتژی فروش هدف اصلی رهبر حرفه ای فروش در مسیر توسعه کسب و کار و خلق ارزش ها است. نظارت و کنترل بر عملکرد فرایند فروش علاوه بر مهارت انتخاب، آموزش و رهبری تیم،  وجه تمایزی هست که مدیر فروش را به رهبری حرفه ای تبدیل میکند . 

 

مزایای دوره جامع رهبری حرفه ای فروش

بهبود فرایند فروش با تمرکز بر روانشناسی خریدار و فروشنده
مهارت تحلیل مشتری و ارتباط آن با محصول یا خدمات
مهارت ،دانش و تکنیک های هدف گذاری و برنامه ریزی در فروش
مهارت و دانش مدیریت بحران در فروش و استراتژی های خروج از آن
رهبری حرفه ای فروش

دریافت مشاوره تخصصی دوره

شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از امکان مشاوره ی اختصاصی دوره های ماهان برخوردار شوید .

دریافت مشاوره

ویژگی های دوره جامع رهبری حرفه ای فروش

رهبری حرفه ای فروش
تقویت مهارت رهبری و مربیگری سازمانی
بروزرسانی ابزارهای مدیریتی برای بهبود عملکرد و بهره وری تیم فروش
بدست آوردن بینش از نقاط قوت و ضعف ، ترجیحات و اولیت های رهبری مخاطب
قرار گرفتن در شبکه ارتباطی مدیرانی از سازمانهای مختلف و انتقال و به اشتراک گذاری تجربیات
شناخت کامل از وضعیت فعلی فروش سازمان و راهکارهایی برای تقویت نقاط ضعف
استفاده از خدمات باشگاه مشتریان مدرسه کسب و کار ماهان
ارتقای بینش و ظرفیت مخاطب برای پیکربندی اهداف و راهکارهای فروش

دریافت مشاوره تخصصی دوره

شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از امکان مشاوره ی اختصاصی دوره های ماهان برخوردار شوید .

دریافت مشاوره

متدولوژی دوره جامع رهبری حرفه ای فروش

عناوین دروس دوره

ساعات

اصول بازاریابی

16


عناوین دروس دوره

ساعات

پیش بینی فروش

4

هدف گذاری فروش

4

بودجه بندی فروش

4

ارزیابی عملکرد فروش

4

شیوه های پورسانت دهی

4

سازماندهی فروش

4

برنامه فروش

8

تکنیک های فروش

12

تعداد کل ساعات

44


عناوین دروس دوره

ساعات

ارتباط موثر

3

شنیدن موثر

3

پرسشگری

3

فیدبک

3

تعداد کل ساعات

12


عناوین دروس دوره

ساعات

گزینش و استخدام و حفظ نیروهای فروش

8


عناوین دروس دوره

ساعات

سبک های رهبری

4

شخصیت شناسی و رهبری

4

تیم سازی و مدیریت تیم فروش

4

انگیزش دهی تیم فروش

4

مدیریت تعارض و تیم فروش

4

ارتباطات کلامی و غیر کلامی

12

تعداد کل ساعات

32


تمامی گواهینامه ها ممهور به مهر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بوده و قابلیت ترجمه توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران  را دارا می باشد.

 
گالری تصاویر دوره جامع رهبری حرفه ای فروش

  • دوره جامع رهبری حرفه ای فروش ،مدرسه عالی کسب و کار ماهان،کد 1
  • دوره جامع رهبری حرفه ای فروش ،مدرسه عالی کسب و کار ماهان،کد 2
  • دوره جامع رهبری حرفه ای فروش ،مدرسه عالی کسب و کار ماهان،کد 3
  • دوره جامع رهبری حرفه ای فروش ،مدرسه عالی کسب و کار ماهان،کد 4
  • دوره جامع رهبری حرفه ای فروش ،مدرسه عالی کسب و کار ماهان،کد 5

فرم مشاوره SAL-A-009

نام :
 
نام خانوادگی :
 
شماره تماس :
 
نحوه آشنایی :


کد بالا را در کادر وارد نمایید :