خانواده بزرگ ماهان

ستایشگر معلمی هستم که هم اندیشیدن را بیاموزد هم اندیشه ها را...

جهان پیرامون ما در عصر ارتباطات به سرعت در حال تغییر و تحوّل است. لذا زندگی با افتخار در این دهکده جهانی نیازمند کسب مهارت های برتر می باشد. استفاده بهینه از تغییرات و فرصت های موجود تنها با کسب توانمندی های مدیریتی حاصل می گردد. بنابراین، کسب دانش روز و علوم و فناوری های پیشرفته و همچنین آموزش فنون دانش کاربردی امری الزامی می باشد. با همکاری مدیران برتر که در زمینه های صنعت و خدمات فعال می باشند، ما در جهت انتقال دانش کاربردی به مدیران آینده گام بر می داریم .رسالت ما آموزش بر مبنای علم، مهارت و هنر مدیریت می باشد.

 

چشم انداز | VISION

مدرسه عالی کسب و کار ماهان در بین 100 مدرسه برتر کسب و کار جهان

 

مزایای خانواده بزرگ ماهان

ارزش آفرینی و کارآفرینی
توانایی تفکر، تدوین، اجرا و کنترل استراتژی
توانایی تیم سازی و تقویت روحیه تیمی
خودآگاهی در کسب و کار 
تحلیل گری و تحقیق گری حرفه ای
فرهنگ برنامه ریزی 
دارای برند فردی و بین المللی
راهبری خلاقانه سازمان 
دارای تفکر واحد جهانی شده | وحدت در عین کثرت
فکر کن، تصمیم بگیر، اجرا کن

ویژگی های خانواده بزرگ ماهان

ما اعضای خانواده ماهان در راستای اعتلای اندیشه مکتب ماهان به اصول خویش هم قسم و متعهدیم
راستی، انصاف و نیکی در پندار، گفتار و کردارمان
خدمت به خود و دیگران
احترام به ارزش های انسانی خود و دیگران
یگانه شدن با واژه «نه» در عمل 
حرکت مستمر در مسیر تعالی
عشق و ایمان به اهداف تیم 
ایجاد احساس رضایت و لذت از حضور برای خود و دیگران 
اعتقاد به آرمان، فرهنگ و ارزش های سازمان 
 حسن خلق و تعالی ارتباطات
ایمان به اندیشیدن، نوآوری و خلاقیت
تلاش برای پیشتاز بودن در اندیشیدن 
تعهد به فراگیری و رشد مداوم
در هر کاری که برای انجام آن الهام می گیریم، عالی باشیم ...