جستجو در اخبار داخلی :

عضویت رسمی در میثاق نامه بین المللی
مدرسه عالی کسب و کارماهان و در راستای ارتقای کیفیت آموزشی دوره های داخلی و بین المللی، پس از بررسی ها و ارزیابی های مکرر کیفی مفتخر به عضویت رسمی در میثاق نامه بین المللی Principles for Responsible Management Educationتحت نظارت سازمان ملل متحد گردید.
سمینار دیجیتال مارکتینگ -  سکوی پرتاب
سمیناردیجیتال مارکتینگ - سکوی پرتاب ، با تدریس استاد سید حمیدرضا عظیمی با مفاهیمی از جمله ابزارهای دیجیتال مارکتینگ و تکنیک های افزایش سریع فروش در مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار شد.
اتاق فکر مدرسه عالی کسب و کار ماهان
97/01/20 دراتاق فکر مدرسه عالی کسب وکار ماهان ایده هایی در راستای اهداف پنج ساله مدرسه عالی کسب و کار ماهان با حضور کارشناسان و اساتید که پیشنهادات خود را مطرح کردند برگزار گردید.
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین