سی و ششمین دورهمی یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای حسین فتاحی بنیانگذار"امرسان"
تاریخ : 1398/11/23
سی و پنجمین دورهمی یک فنجان چای با طعم تجربه با حضور جناب آقای محمد مهدی فنایی بنیانگذار"الکترو کویر یزد"
تاریخ : 1398/10/24
سی و چهارمین دورهمی یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای فرید فولادی مدیر عامل"همکاران سیستم
تاریخ : 1398/09/26
سی و سومین دورهمی یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای احمد عیوضی بنیانگذار"پارس نیوشا نیک"
تاریخ : 1398/08/28
سی و دومین دورهمی یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای شهرام شکوری بنیانگذار"گروه شرکت های طرفه نگار"
تاریخ : 1398/07/30
سی و یکمین دورهمی یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای امیر رضا ثابت پی بنیانگذار"نامی نو"
تاریخ : 1398/07/02
سی امین یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای مهدی معصومی بنیانگذار"تلاونگ"
تاریخ : 1398/06/05
بیست و نهمین یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای شاهین طبری بنیانگذار"چارگون"
تاریخ : 1398/05/08
بیست و هشتمین یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای امیرحسین شقاقی بنیانگذار"شیرین نوین"
تاریخ : 1398/04/11
بیست و هفتمین یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای نادر رفتاری صاحب برند"چلو کبابی رفتاری"
تاریخ : 1398/02/17
بیست و ششمین یک فنجان چای با طعم تجربه با حضور سرکار خانم پوران درخشنده نویسنده و کارگردان سینما
تاریخ : 1398/02/17
بیست و پنجمین یک فنجان چای با طعم تجربه با حضورجناب آقای وحید خسروی بنیانگذار"ایده پردازان"
تاریخ : 1397/11/01