مراسم دورهمی با عنوان یک فنجان چای با طعم تجربه در مدرسه عالی کسب و کار ماهان هر یکشنبه از ساعت 17 الی 19 در سالن سمینار مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار می گردد. هدف از این مراسم انتقال تجربه کارآفرینان موفق و بزرگان کسب و کار ایران و بهره مندی از علوم و شیوه های این بزرگان می باشد.

جناب آقای حمید سپیدنام

خالق برند مستر تیسترجناب آقای مهدی عارفی دریانی

خالق برند یاران دریاندکتر اصغر جهانگیری

بنیانگذار برند کندلوسجناب آقای شاهرخ ظهیری

بنیانگذار برند مهرامجناب آقای شهرام فخار

بنیانگذار رستوران های زنجیره ای پدرخوبجناب آقای بهروز فروتن

خالق برند بهروزجناب آقای عطا قطبی

خالق برند عطاویچجناب آقای شاهین فاطمی

خالق چرم لوکس درساسرکار خانم سیده فاطمه مقیمی

بانوی کارآفرین جهان اسلامجناب آقای دکتر محمدرضا برادران شرکا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت پیشین