*لطفا بر روی دوره مورد نظر خود کلیک نمایید*


دوره DBA ماهان

کد دوره شهربرگزاری روز برگزاری تاریخ شروع
42 تهران پنجشنبه 97.02.20
45 تهران جمعه 97.07.27
46 تهران جمعه 97.10.05
دوره MBA ماهان
کد دوره شهربرگزاری روز برگزاری تاریخ شروع
201 تهران پنجشنبه 97.02.20
202 تهران یکشنبه و سه شنبه 97.02.25
203 تهران جمعه 97.02.28
204 تهران پنج شنبه 97.03.31
206 تهران یکشنبه ، سه شنبه 97.04.12
207 تهران جمعه 97.05.12
209 تهران یکشنبه ، سه شنبه 97.06.04
210 تهران پنج شنبه 97.06.22
211 تهران دوشنبه ، چهارشنبه 97.07.16
212 تهران جمعه 97.08.04
213 تهران دوشنبه ، چهارشنبه 97.08.28
214 تهران پنجشنبه 97.08.28
215 تهران یکشنبه ، سه شنبه 97.10.16
216 تهران چهارشنبه 97.10.28
217 تهران پنجشنبه ها 97.11.18
دوره DBA Online ماهان
دوره عالی مدیریت راهبری کسب و کار
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع
7 یکشنبه ها و سه شنبه ها 97.02.02
دوره MBA Online ماهان
دوره های عالی مدیریت کسب و کار
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع
22 روز های زوج 97.05.17
23 روز های زوج 97.07.14
24 روز های زوج 97.08.28
25 یکشنبه و سه شنبه ها 97.08.28
دوره های جامع و تخصصی مدیریت
دوره های جامع و تخصصی مدیریت
نام درس روز برگزاری تاریخ شروع تعداد ساعت
دوره دجیتال مارکتینگ - کد 5 23 اردیبهشت 120
دوره جامع مدیر عامل حرفه ای - کد 1 25 اردیبهشت 150
3دوره جامع رهبری حرفه ای فروش - کد 3 تیر 120
مدیر عامل حرفه ای - کد 2 6 مرداد -
رهبری حرفه ای کسب و کار - کد 2 5 شهریور -
دوره دجیتال مارکتینگ - کد 6 25 شهریور -
مدیر عامل حرفه ای - کد 3 1 مهر -
مدیر عامل حرفه ای - کد 4 30 مهر -
4دوره جامع رهبری حرفه ای فروش - کد 1 آبان 120
5مدیر عاملی - کد 29 آبان 120
1کوچینگ - کد 30 آبان -
2استارت آپ - کد 11 آذر -
6مدیر عاملی - کد 23 دی 120
4 رهبری حرفه ای فروش - کد 5 دی 120
2رهبری حرفه ای کسب و کار - کد 15 دی -
7مدیر عاملی - کد 16 بهمن 120
7دیجیتال مارکتینگ- کد 30 دی -
1 مارکتینگ- کد 16 بهمن -
2کوچینگ - کد 28 بهمن -
8مدیر عاملی - کد 29 بهمن 120
5 رهبری حرفه ای فروش - کد 19 اسفند -
9مدیر عاملی - کد 20 اسفند 120


نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران