باشگاه کسب و کار ماهان به منظور ارائه ارزش مناسب به افراد مناسب اعضا خود را به 3 گروه افتخاری ،حقوقی و حقیقی تقسیم می نماید.

این طبقه بندی کمک می کند تا با در اختیار قراردادن دسترسی های مناسب علمی ، تجربی ، آماری و مهمتر از همه ارتباطی بتواند برای اعضا خود ارزش افزوده به معنای واقعی خلق نماید

 

 

اعضای افتخاری

در دو رده دولتی و خصوصی و در حوزه های خدمات ، کالا و امور اجتماعی شامل شخصیت های حقیقی و حقوقی بسیار مهم داخلی و بین المللی می باشند که به واسطه تجربه ، دانش ونگرش بسیار عمیق و همینطور شبکه ارتباطی بسیار غنی خود توانایی ایجاد تغییرات موثر در برندهای کسب و کار را دارند. عضویت این افراد تنها و صرفأ باتأیید هیأت ریسه مدرسه عالی کسب و کار ماهان امکان پذیر خواهد بود .

اعضای حقوقی

اعضا حقوقی بر اساس نوع کسب و کار ( کالا و یا خدمات ) شامل کلیه سازمانها ، شرکتها ، انجمن های علمی و یا مردم نهاد ،کانون ها و موسسات فعال و معتبر در زمینه صنعت ،معدن، کشاورزی ،تجارت ،خدمات داخلی و خارجی می باشند که با قرارگرفتن در این شبکه عمیق و گسترده می توانند موجبات توسعه شبکه ارتباطی خود و سایر اعضا را فراهم نمایند.

اعضای حقیقی

بر اساس نوع تخصص خود ( علمی ، معنوی ، امور اجرایی ،امور اجتماعی ) شامل متخصصین، دانشجویان نخبه ، مدیران داخلی و خارجی، اساتید حوزه مدیریت ،اقتصاد و کسب وکار می باشند که می توانند با حضور دراین باشگاه ضمن بهره گرفتن از بسترهای ارتباطی اعضای حقوقی و اقتخاری ،خود نیز به توسعه دانش؛ تجربه ؛نگرش و ارتباطات خود بیفزایند.نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران