نشست مشاوران عالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان