جناب آقای مهندس هادی سیاری،ریاست محترم مدرسه عالی کسب و کار ماهان به همراه تنی چند از مسئو لین و اساتید این برند آموزشی از جناب آقای پرفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکرات ،در روز سه شنبه مورخ 31 مرداد ماه عیادت  نمودند.

تصاویر

عیادت جناب مهندس هادی سیاری از جناب دکتر مسعود حیدرینظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران