همكاري مدرسه عالي كسب و كار ماهان با هلدينگ تركيه اي Trex Force با حضور مديرعامل شركت جناب اقاي مهندس جوانمرد و شريك تجاري kenan Topoz

 همكاري مدرسه عالي كسب و كار ماهان  با هلدينگ تركيه اينظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران