وقت است که عاملان تغییر خود، به تغییر بیاندیشند . . .

روز گذشته پنجم شهریور ماه ۱۳۹۷ اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار در اولین مدرسه رهبری کسب و کار ایران با حضور پذیرفته شدگان از میان صدها متقاضی راهی را شروع کرد تا در آینده ای نه چندان دور به راهبران حرفه ای کسب و کاری که در این دوره پرورش خواهند یافت ببالد.

جناب آقای دکتر هادی سیاری بنیانگذار این دوره در ابتدا و بعد از خوشامد گویی، توضیحاتی در مورد دوره جامع فرمودند و سپس جناب آقای دکتر محمدی و جناب آقای دکتر قربانی ادامه دهندگان اولین جلسه از این دوره بودند .
پلاکارد هایی با عنوان "رویای من" اتفاق جالب و خوب این دوره بود که همگی رویای خود را نوشتند و عهدی بستند برای رسیدن به رویای خود . به رسم همیشگی ماهان کیک و شمع شروع دوره، کام دانشپذیران را شیرین کرد تا طعم شیرینی موفقیت های پیش رو را پیشاپیش در زندگی دانشپذیران تداعی کند .

تصاویر شروع دوره رهبری فروش -Leadership 


شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار
شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار
شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار
شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار
شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار
شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار

شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار
شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کار

شروع اولین دوره جامع رهبری حرفه ای کسب و کارنظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران