برگزاری دویست و یازدهمین دوره  MBAحضوری ماهان

سالی که یک عمر برایشما باقی خواهد ماند . این فقط یک شعار نیست بلکه تجربه عملی است که فارغالتحصیلان دوره های قبلی به آن اذعان دارند  . دوره MBA  کد 211 مدرسه عالی کسب و کار ماهان 16 مهر ماه 1397 با حضوردانشپذیرانی که خود در عرصه کسب و کار حرف های بسیاری برای گفتن دارند شروع شد .از مدیر عامل شرکت های بزرگ و روئسای هیت مدیره گرفته تا مدیران فروش و منابعانسانی و ... شرکت های نامدار، همه در این دوره کنار هم جمع شدند تا ارزش افزودهای به نام تغییر نگرش در مدیریت را در کنار دیگر مباحث عمومی و تخصصی مدیریت بهدانسته های خود بیافزایند .

دوره با خیر مقدم وسخنرانی سرکار خانم دکتر شهنواز مدیر آموزش مدرسه عالی کسب و کار ماهان شروع شد وبعد از معرفی و آشنایی دانشپذیران با یکدیگر، اهداف کلی دوره و چکیده ای از آنچهدر این دوره تدریس خواهد شد توضیح داده شد .

جناب آقای حسینیان مجریتوانمند کشورمان ادامه دهنده مراسم شروع دوره بودند که با حضور گرمشان و توضیحاتمبسوط در مورد دوره MBAانرژی مثبت دو چندانیبه جمع دانش پذیران بخشیدند .

از صمیم قلب به تمامی دانشپذیراندوره کد 211 MBA ماهان خوش آمد میگوییمو مطمئن هستیم که در جشن پایان دوره شیرین کام فارغ التحصیلی این بزرگواران خواهیمبود و مهمتر از آن از تاثیرات و تغیرات مثبت به وجود آمده در کسب و کار این عزیزانبار دیگر به خود خواهیم بالید .

 

 

تصاویر شروع دوره MBA کد 211

 


دویست و یازدهمین دوره MBA حضوری مدرسه عالی کسب و کار ماهان


تاریخ:97/07/16


نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران