اساتید دپارتمان DBA ماهان

اساتید دپارتمان DBA ماهان

پروفسور بيژن خرم

رياست دپارتمان رويکرد سيستمي
(OR)

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

پروفسور مسعود حيدري

اصول و فنون مذاکرات

لينک رزومه

 
  اساتید دپارتمان DBA ماهان

پروفسور ناصر مير سپاسی

مدیریت منابع انسانی

لينک رزومه

 
 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

پروفسور علي اکبر فرهنگي

عضو عالي مقام شوراي راهبردي
سياست گذاري آموزش

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

پرفسور وزیری

مالی و سرمایه گذاری

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر حسين سيد الماسي

مديريت مالي پيشرفته

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر سيامک حاجي يخچالي

Pmbok - کنترل و مديريت پروژه

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر عبدالحميد ابراهيمي

مدير گروه بازاريابي

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر بابک ضياء

خلاقيت ، نوآوري و کارآفريني

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر يعقوب رشنوادي

مديريت استراتژيک

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر عباس خمسه

مديريت تکنولوژی ، نوآوری و R&D

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

استاد میرفیض فلاح شمس

مدیریت مالی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

استاد سعید موسوی

مدیریت اجرایی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

استاد عبدالرضا حافظی

مدیریت و توسعه منابع انسانی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر علیرضا هاشمی

مدیریت استراتژیک

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر عباس خدادادی

مدیریت استراتژیک

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر حسام الدین مدنی

مدیریت تکنولوژی و بیوتکنولوژی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر محرم رمزجویی

مدیریت بازرگانی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان DBA ماهان

دکتر عطا الله همايون

تدوين مدل هاي کسب وکار

لينک رزومه

   
 


نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران