اساتید دپارتمان MBA ماهان

اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد علی محمد بیدار مغز

اصول تشریفات

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر مصطفی صفاری

اقتصاد خرد و کلان

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد نیما کیمیایی

بازاریابی، اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه

 

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد بیژن سلطانی

مدیریت مالی، اصول حسابداری

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد علی جعفریه

بازاریابی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر رئوف رابطی

بازاریابی، اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد محمد خطیبی

مدیریت استراتژیک

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر افسانه زمانی مقدم

مدیریت آموزشی و روش تحقیق

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر مرضیه بیات

مدیریت سرمایه گذاری،مهندسی مالی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر همایون نسیمی

مدیریت بازاریابی استراتژیک

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد محمود مسعودی

مديريت بازرگانی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر وحید ناصحی فر

مدیریت بازرگانی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد محمدرضا صدقیانی فر

علوم اقتصادی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر علیرضا یوسفی

مدیریت تحول

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد علی اکبر جعفری

اقتصاد برای مدیران، مدیریت مالی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استادمحسن مرادی باستانی

مدیریت

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد حمیدرضا ایل بیگی

مدیریت MBA

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر حامد حیدری

روش تحقیق و مهارت های  تصمیم گیری

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر محمدرضا بابایی

مدیریت منابع انسانی،رفتار سازمانی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد حسن جدیدی

بازاریابی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر شاهین دزدار

مدیریت بازرگانی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر سعید میرزامحمدی

اقتصاد

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر استاد وحید آزادمنش

مدیریت پروژه

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر مجید رمضان

مدیریت منابع انسانی

لينک رزومه

 

اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر یاور میرعباسی

مدیریت مالی

لينک رزومه

اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر فرزاد مقدم

بازاریابی

لينک رزومه

اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر عباس نوروزی

اقتصاد

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد مهرداد اربابی

فروش و بازاریابی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد فرناز قورچیان

رفتار سازمانی و منابع سازمانی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد علی پورطهرانی


لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد حامد بختیاری

مدیریت بازرگانی

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد بهرام خان مختاری


لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد مارال اسکندری

اقتصاد

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد حمیدرضا رضوانی


لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد حسن نجفی سولاری

مدیریت استراتژیک

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

استاد حسین شیرازی

مدیریت

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکتر عباس رضازاده

اقتصاد

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان MBA ماهان

دکترمیثم نصیری

بازاریابی،برندینگ

لينک رزومه

 

 نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران