رزومه نیما مختارزاده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران                             

 

v    سوابق تحصیلی

--    دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عنوان رساله: تدوین و تبیین مدل برنامه ریزی تکنولوژی در سطح صنعت

-کارشناس ارشد مدیریت صنعتی در گرایش تولید و عملیات ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

-کارشناس مهندسی مکانیک در طراحی جامدات، دانشکده فنی دانشگاه مازندران

 

v    مقالات در مجلات ISC

-رویکردی فرایندی به برنامه ریزی تکنولوژی در سطح فرابنگاهی، پذیرش شده جهت چاپ در دومین شماره نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری 1392

-توسعه مدل برنامه ریزی تکنولوژی در سطح صنعت، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی،‌ (2)4، صص.68-43. 1391

-رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفه های گمرکی: مطالعه موردی با استفاده از متودولوژی پویائی های سیستم، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی،‌ (28)11،صص.19-1. 1392

-طراحی یک مدل یکپارچه جهت تدوین استراتژی تکنولوژی : مبتنی بر رویکرد موقعیت یابی (پذیرش شده در نشریه علمی- پژوهشی چشم انداز به تاریخ 18/2/90)

-ارزیابی تاثیر انتقال تکنولوژی بر اولویت های رقابتی : مورد کاوی پروژه تولید قطعات L90 در صنعت قطعه سازی ایران ، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی،‌ (4)2 ،صص.124-111. 1389

-ارائه یک مدل کمی برای ممیزی انطباق استراتژی های تولید و بازاریابی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم مدیریت ایران، (6)2، صص.121-95. 1387

-بررسی استراتژیک حوزه منابع انسانی وزارت مخابرات و فن آوری اطلاعات (ICT )، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم مدیریت ایران ،‌ (8)2، صص.157-137. 1386

 

v   مقالات و سخنرانی ها در کنفرانس های بین المللی

 

-استراتژی سطح شبکه : اهداف،‌ پیش ران ها و چالش ها، کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک ، تهران. 1392

-ارائه مدلي كمي جهت انتخاب روش اكتساب مبتني برسطح آمادگي فناوري، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی تهران.1392

-تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) بر رشد اقتصادی ایران ، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی تهران.1392

-بررسی اثر سیاست گذاری در حوزه  انتشارتکنولوژی بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی : موردکاوی بالادستی صنعت نفت ایران، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1392

-ارایه مدلی جهت انتخاب فناوری های نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1392

-قیمت گذاری فناوری در حوزه نرم افزار، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1392

-مدل تلفيقي ارزشگذاري سرمايه فكري در سازمانهاي توسعه اي با موردكاوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1392

 

ü  Technology attractiveness assessment with gray theory,15th IIES International Oil &Gas :technology and innovation in oil &gas industry ,Tehran, Iran, 1-2 November,2011.

-     ارزیابی سیاست گذاری تکنولوژی در منطقه آزاد کیش، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1390

-ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی: مطالعه موردی در یک شرکت تلفن همراه، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1390

-کاربرد تئوری بازی ها در ارزیابی استراتژی تکنولوژی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران. 1389

 

 

 

v   عضویت های علمی

-عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس مدیریت شریف

-عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی

-عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی

-عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

-داور مجله علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی

-داور مجله علمی- پژوهشی مدیریت بازرگانی

v    مشاوره  پایان نامه های کارشناسی ارشد

-تدوین استراتژی تکنولوژی توسعه سلول های خورشیدی در ایران

-ارائه تعمیمی جدید از مدل لجستیک جهت پیش بینی جانشینی تکنولوژیکی دودوئی

-ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک در صنعت ساختمان ایران

-ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک صنایع منطقه آزاد کیش

-تدوین نقشه راه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی: مطالعه موردی غلات

-بررسی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در بخش کشاورزی ایران

-ممیزی فرایند مدیریت تکنولوژی با استفاده از روش TMAP در صنعت پتروشیمی

-ممیزی توانمندی تکنولوژی با استفاده از روش CAPTECH در شرکت قطران

-ممیزی توانمندی تکنولوژیک بانک ملت

v    برخی از پروژه های تحقیقاتی

-تدوین استراتژی تکنولوژی سطح بنگاه در بخش تولید تجهیزات پزشکی

-تدوین استراتژی منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

-برنامه ریزی استراتژیک در چند شرکت فعال در صنعت قطعه سازی و بخش حمل و نقل ریلی

-طرح تحقیقاتی ایجاد گرایش مدیریت تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

v   سوابق تدریس/دانشگاه تهران

مقطع دکتری :

-توانمندی های اکتساب خارجی تکنولوژی

-مروری بر مدل ها و فرایندهای انتقال تکنولوژی

 

مقطع کارشناسی ارشد :

-استراتژی های توسعه تکنولوژی در سطح  بنگاه

-مدیریت تحقیق و توسعه

-پیش بینی تکنولوژی

-مدیریت انتقال تکنولوژی

-مدیریت استراتژیک صنعتی

-برنامه ریزی استراتژیک

-برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

-مدیریت کیفیت و بهره وری

 

مقطع کارشناسی :

-مدیریت تولید و عملیات

-مدیریت و تجزیه و تحلیل بهره وری

-مدیریت کارخانه

-مدیریت روابط صنعتی

-کاربرد ریاضیات در مدیریت

 

 

 

 

v   سوابق تدریس/سایر موسسات آموزش عالی

-مدیریت استراتژیک

-تدوین، اجرا و کنترل استراتژی

-طراحی ساختار سازمانی

-سازمان دهی و طراحی سازمان

-مدیریت استراتژیک تکنولوژی اطلاعات

-سمینار در مدیریت استراتژیک

-ابزارهای مدیریت کیفیت

-مدیریت عملکرد

-دوره مدیریت سیستم های اطلاعاتی

-مدیریت دانش

-مدیریت انتقال تکنولوژی

-زبان تخصصی مدیریت

 

v    برخی از سوابق اجرائی

-مشاور مدیریت تکنولوژی شرکت آدری نانو تک

-مشاور برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ترکیب حمل و نقل

-نماینده مدیریت در حوزه کیفیت در چند شرکت فعال در صنعت قطعه سازی و بخش حمل و نقل ریلی

-مدیر واحد بازرگانی و توسعه بازار شرکت پوشش خودرو

-مدیر واحد مهندسی شرکت پوشش خودرو
نظر کاربران
نظر شما
کد بالا را در کادر وارد نمایید :