پژوهشکده مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان

پژوهشکده مدرسه عالی کسب‌ و کار ماهان

مأموریت پژوهشی مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان، تولید علم و پژوهش حرفه‌ای کاربردی متناظر با استانداردهای به‌روز بین‌المللی، مرتبط با چالش‌های سازمانی و مدیریتی معاصر مواجه شده توسط شرکت‌های تجاری، بازرگانی، سازمان‌های عمومی و سازمان‌های نظارتی است. تمرکز بر ایجاد تئوری‌های پیشرفته، تولید دانش جدید، طراحی روش‌های جدید، ایجاد برنامه‌های پایدار در دوره دکتری، پایه‌ریزی برنامه‌های آموزشی جدید و نوآورانه، آموزش کاربردی حرفه‌ای دانش پذیران، پژوهش‌های هدفمند برای شرکت‌ها و یا سازمان‌های خاص، درک از محیط‌های کسب‌وکار، به‌روزرسانی محتوای درسی، توسعه مدرسه متناظر با استانداردهای بین‌المللی، تولید محتوای آموزشی جدید، تولید برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی جدید، تعریف نمودن متدولوژی‌های جدید آموزشی، ایجاد ابزارهای آموزشی جدید، همکاری با مجلات علمی معتبر بین‌المللی، مشارکت در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی، انتشار کتب علمی تخصصی از جمله رویکردهای پژوهشی در مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان است.
شایان ذکر است که توجه به اصول استاندارد علمی، نظم، دقت، ارائه دانش‌های کاربردی مؤثر و مفید، کاربردی بودن دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، نوآوری، خلاقیت، رویکرد تخصصی و سفارشی متناسب با نیاز مخاطب از جمله عوامل مورد نظر در رویکرد پژوهشی ماهان است.


چشم‌انداز

 تبدیل شدن به معتبرترین (در عرصه بین‌المللی) و تأثیرگذارترین (در عرصه داخلی) پژوهشکده مدیریت کشور از طریق سوق دادن پژوهش‌های مدیریتی به سمت ارزش‌آفرینی برای کسب‌وکارها

 


 

مأموریت (رسالت)

 تولید علم و پژوهش‌های حرفه‌ای کاربردی، متناظر با استانداردهای روز بین‌المللی و هدفمند در راستای حل چالش‌های سازمانی و مدیریتی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات

 


 

اهداف

پژوهش‌های منجر به سیاست‌گذاری در عرصه ملی و در حوزه مزیت‌های رقابتی کشور
 حل چالش‌های ملی به‌صورت کاربردی
 ارتقا اثربخشی، رقابت‌پذیری و ثروت آفرینی کسب‌وکارها در صنعت و کشاورزی و خدمات ناشی از توسعه پژوهش‌های مرتبط با بهبود و ارتقای کیفیت مدیریت  و ارائه راهکارهای نوین
 ارتقا علاقه‌مندی مدیران و صاحبان کسب‌وکارها به پژوهش در حوزه مدیریت از طریق ارزش‌آفرینی برای ذینفعان
 ارتقا علاقه‌مندی مدیران و صاحبان کسب‌وکارها به یادگیری و مطالعات کاربردی در حوزه مدیریت از طریق نشر پژوهش‌های هدفمند و به‌روز

پژوهشکده مدرسه عالی کسب و کار ماهان