دوره جامع سازمانی | مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دوره جامع سازمانی

دوره جامع سازمانی مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان

Organizational Course

یک کسب‌وکار، در واقع مجموعه‌ای به هم پیوسته از اطلاعات و دانش است؛ دانش و اطلاعاتی که در قالب محصولات و خدمات اعجاب‌آور و مسحورکننده ظهور پیدا می‌کند، به‌صورت شبکه‌ای از بینش‌ها و دیدگاه‌ها بین کارکنان سازمان به اشتراك گذاشته می‌شود و موجب نوآوری و خلق راهكارهای جدید و حل سریع مسائل می‌شود. تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در بلندمدت برای سازمان‌ها، یادگیری سریع‌تر نسبت به رقبا است و چنانچه سازمان به این امر نائل گردد، از سایر سازمان‌های رقیب اثربخش‌تر و کاراتر خواهد شد. یادگیری از دیدگاه سازمانی زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات، دانش، مهارت و تجربیات موردنیاز برای توسعه سازمان از طریق ارتباط، تدریس، گفتگو و تعامل و انجام پروژه‌های درون‌سازمانی به تمام سطوح سازمانی منتقل گردد.
به‌عبارت‌دیگر توسعه سازمان زمانی اتفاق میافتد که کارکنان و افراد مؤثر در عملکرد سازمان توسعه پیدا کنند، درنتیجه یادگیری سازمانی مستقیماً با توسعه سازمان در ارتباط است.


مخاطبان دوره سازمانی ماهان

کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان سازمان

 

 

ویژگی دوره سازمانی | مدرسه عالی کسب و کار ماهان

تدریس به شیوه‌ای کاربردی و مهارت محور همراه با مطالعه نمونه‌های واقعی
کسب مهارت‌های موردنیاز در جهت توسعه فردی و سازمانی
آموزش محتوای به‌روز از طریق اساتید علمی و باتجربه

ارتقاء مهارت‌های ارتباطی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

امکان اجرای دوره آموزشی در محل سازمان

استفاده از روش‌های نوین و اثربخش آموزش

مزایای دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
 
 

مزایای دوره سازمانی | مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دوره MBA ماهان
بومی‌سازی محتوای دوره مطابق با نیازهای مدیران و کسب‌وکارهای ایرانی

انتخاب اساتید، مشاوران و منتورهای دوره از میان برترین‌های کسب‌وکار کشور
ارتقاء سطح کیفی دانشی، مهارتی و عملکردی سرمایه‌های انسانی

آماده‌سازی شرکت‌کنندگان از بعد دانش، مهارت و شایستگی شغلی برای ارتقاء به رده‌های شغلی بالاتر

تطبیق محتوای دوره‌های آموزشی با فرایندها و چالش‌های پیش روی سازمان

توانمندسازی و توسعه مدیران جهت ایفای مؤثر نقش‌ها و وظایف مدیریتی

محتوای دوره منطبق بر نیاز بازار و فضای کسب‌وکار ایران

مطالب مرتبط


این جلسه با موضوع مدیریت خشم و استرس با تدریس جناب آقای دکتر سلطانی،مدرس انجمن بین المللی رفتار متقابل برگزار شد.