برنامه اینترنتی نگرش

برنامه اینترنتی نگرش

راز ماندگاری برندها در بزرگی و قدرت آنها نیست.
برنامه ریزی ، آینده نگری و همگام بودن با تحولات روز ، رمز عبور
سلامت از چالشهایی مانند کرونا است ...
برنامه نگرش سفری است برای کمک به رهیافت کسب و کارها بسوی
کامیابی و موفقیت.
رهبران کسب و کار ، ناخدای کشتی برند در طوفان حوادث هستند.
پس در این سفر با بهترین ناخداهای کشتی کسب و کار در برندهای ایرانی
همسفر باشید.
هر هفته جمعه ها ، یک بلیط سهم شماست ...

 

 


 

قسمت های برنامه

قسمت اول

میهمانان این برنامه:

شاهین فاطمی : هم بنیانگذار و مدیر عامل گروه درسا

علی رحیمی زهتاب : مدیر عامل شرکت صنایع طلوع سلامتی با برندهای ناتلی و کیک تی اس

امین هاشمی : راهبر پژوهش های آینده پژوهی در ایران

بابک خزائی : مشاور بین المللی مدیریت

            مشاهده باز پخش

قسمت دوم

میهمانان این برنامه:

شاهین فاطمی : بنیانگذار گروه درسا

علی رحیمی زهتاب : مدیر عامل شرکت صنایع طلوع سلامتی با برندهای ناتلی و کیک تی اس

امین هاشمی : راهبر پژوهش های آینده پژوهی در ایران

بابک خزائی : مشاور بین المللی مدیریت


قسمت سوم

میهمانان این برنامه:

روح الله دهقان ( مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ) 

حسین قریب گرکانی ( مدیر عامل سیتکس )

علی بابک نیا ( مدیرعامل گروه شرکتهای آریانا - دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور )

امیررضا حسنی( مشاور و مدرس اقتصاد و سرمایه گذاری در مدرسه عالی کسب و کار ماهان - استاد انیستیتو لرن تک تفلیس و گرجستان)

سجاد بوربور( مدیرعامل شرکت میداس سرمایه)

کامیار سریرافراز (مشاور و مدرس اقتصاد مدرسه عالی کسب و کار ماهان )


قسمت چهارم

میهمانان این برنامه:

روح الله دهقان ( مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ) 

حسین قریب گرکانی ( مدیر عامل سیتکس )

علی بابک نیا ( مدیرعامل گروه شرکتهای آریانا - دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور )

امیررضا حسنی( مشاور و مدرس اقتصاد و سرمایه گذاری در مدرسه عالی کسب و کار ماهان - استاد انیستیتو لرن تک تفلیس و گرجستان)

سجاد بوربور( مدیرعامل شرکت میداس سرمایه)

کامیار سریرافراز (مشاور و مدرس اقتصاد مدرسه عالی کسب و کار ماهان )


قسمت پنجم

موضوع : راهکارهای جذب و نگهداشت منابع انسانی مفید در دوران کرونا و جهان پسا کرونا

میهمانان این برنامه:

احمد رضا نخجوانی( مدیرعامل شاتل )

حمیدرضا فرحزادی ( هم بنیانگذار سنجامان )

وحید بیگی (مشاور و مدرس منابع انسانی مدرسه عالی کسب و کار ماهان )

مقداد ولایی( هم بنیانگذار و مدیرعامل جاب ویژن )

مهدی رشیدی( مدیرمنابع انسانی شرکت تولیدی و صنعتی کشور


قسمت ششم

موضوع :لزوم آموزش و توسعه و راهکارهای رسیدن به آن در منابع انسانی

میهمانان این برنامه:

احمد رضا نخجوانی( مدیرعامل شاتل )

حمیدرضا فرحزادی ( هم بنیانگذار سنجامان )

وحید بیگی (مشاور و مدرس منابع انسانی مدرسه عالی کسب و کار ماهان )

مقداد ولایی( هم بنیانگذار و مدیرعامل جاب ویژن )

مهدی رشیدی( مدیرمنابع انسانی شرکت تولیدی و صنعتی کشور


قسمت هفتم

موضوع این برنامه: تحول دیجیتال، چالش ها و ضرورت آن برای سازمان و کسب و کارها

میهمانان این برنامه:

مهرداد فاخر ( مدیرعامل شرکت تیپاکس )

 رضا سمیع زاده (عضو هیآت مدیره گروه فاخر 

سید محسن ریاستیان ( مدیرعامل  سامه آرا)

محمد مهدی کاشف( هم بنیانگذار و مدیر تحول دیجیتال سویچ)

مصطفی مرشدی ( مدیرعامل وهم بنیانگذار آژانس رسانه اخبار رسمی)


قسمت هشتم

میهمانان این برنامه:

علی ناصرحجتی ( مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان ) (حضور در بخش دوم برنامه)

مهرداد شاملو ( مدیر عامل فراکاو)

محمد مهدی کاشف( هم بنیانگذار و مدیر تحول دیجیتال سویچ)

بهاره شریفیون ( هم بنیانگذار و مدیر عامل بیمه دات کام)


قسمت نهم

میهمانان این برنامه:

علی ناصرحجتی ( مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان ) (حضور در بخش دوم برنامه)

مهرداد شاملو ( مدیر عامل فراکاو)

محمد مهدی کاشف( هم بنیانگذار و مدیر تحول دیجیتال سویچ)

بهاره شریفیون ( هم بنیانگذار و مدیر عامل بیمه دات کام)


قسمت دهم

میهمانان این برنامه:

نادر رفتاری(صاحب امتیاز نام تجاری رفتاری)

دکتر مهدی صانعی، مدرس و مشاور ماهان بیزینس اسکول

دکتر احمد نظری مهرابی، مدرس، مشاور ماهان بیزنس اسکول، راهبر دوره های مدیرعاملی

احسان مصطفوی، رئیس هیات مدیره زعفران مصطفوی، مدیرعامل طلای سرخ و مدیرعامل انجمن فرانگران


قسمت یازدهم

میهمانان این برنامه:

نادر رفتاری(صاحب امتیاز نام تجاری رفتاری)

دکتر مهدی ناصری، مدرس و مشاور ماهان بیزینس اسکول

دکتر احمد نظری مهرابی، مدرس، مشاور ماهان بیزنس اسکول، راهبر دوره های مدیرعاملی

احسان مصطفوی، رئیس هیات مدیره زعفران مصطفوی، مدیرعامل طلای سرخ و مدیرعامل انجمن فرانگران


قسمت دوازدهم

میهمانان این برنامه:

مهدی معصومی(بنیانگذار و مدیر عامل تلاونگ)

ابوالفضل روغنی(ریاست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران / ریاست هیأت مدیره هلدینگ کاغذ پارس ، نایب رئیس انجمن هلدینگهای ایران )

رامین سمیع زاده(بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی دکوراسیون نیروانا)

علی داوری(هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

پیمان سلطانی(مؤسس اولین مدرسه هوشمند و الکترونیکی پیشتازان کامپیوتر)


قسمت سیزدهم

میهمانان این برنامه:

مهدی معصومی(بنیانگذار و مدیر عامل تلاونگ)

ابوالفضل روغنی(ریاست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران/ ریاست هیأت مدیره هلدینگ کاغذ پارس، نایب رئیس انجمن هلدینگهای ایران )

رامین سمیع زاده(بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی دکوراسیون نیروانا)

علی داوری(هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

پیمان سلطانی(مؤسس اولین مدرسه هوشمند و الکترونیکی پیشتازان کامپیوتر)


قسمت چهاردهم

میهمانان این برنامه:

آرش سلطانعلی(مؤسس و مدیر مدرسه تبلیغات ایده)

صفا صیرفی(مشاور و مدرس تبلیغات مدرسه عالی کسب و کار ماهان)

علیرضا بیطرفان(مدیرعامل نود)

امیر حسین بصیری(مدیرعامل شرکت روبنو)


قسمت پانزدهم

میهمانان این برنامه:

علی محمد حسن(مدیر فروش نیوشا)

عرفان الله وردی(مدرس ماهان بیزنس اسکول، مدیر فروش اسبق گراد)

مجید مجیدی(رهبر علمی دوره های فروش در ماهان بیزینس اسکول، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش، دبیر سرویس کسب و کار مجله موفقیت)

سعید کیانمهر(مدیر عملیات فروش و پشتیبانی هلدینگ رایزکو، راهبر علمی دوره های مدیر فروش در ماهان بیزینس اسکول)


قسمت شانزدهم

میهمانان این برنامه:

علی محمد حسن(مدیر فروش نیوشا)

عرفان الله وردی(مدرس ماهان بیزنس اسکول، مدیر فروش اسبق گراد)

مجید مجیدی(رهبر علمی دوره های فروش در ماهان بیزینس اسکول، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش، دبیر سرویس کسب و کار مجله موفقیت)

سعید کیانمهر(مدیر عملیات فروش و پشتیبانی هلدینگ رایزکو، راهبر علمی دوره های مدیر فروش در ماهان بیزینس اسکول)


گالری تصاویر

پیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

پیام های شما

جمال الدین زارعی گفته است :
باسلام خوشبختانه از طریق شبکه های اجتماعی با برنامه نگرش آشنا و موفق به دنبال نمودن مباحث مطرح شده در 7 قسمت گذشته شدم. خیلی خیلی مطالب آموزنده و کاربردی بود. امیدوارم افق های جدید در سیستم مدیریتی سازمانها و کسب و کارها حاصل شود و باب جدیدی در نگرش رهبری های نوین سازمان ها باز شود.
پاسخ مدیر سایت :
با تشکر از حسن نظر شما. برنامه نگرش را همچنان دنبال فرمائید. باعث دلگرمی و افتخار است که ما را از دیدگاه خود بهره مند می سازید.
تاریخ : 1400/01/17 0:22:32

عبدالحمید قرشی گفته است :
بنام خدا علاقهمند کسب دانش منابع انسانی
پاسخ مدیر سایت :

درود و روز بخیر. مبحث منابع انسانی در دوره های مدیر عامل حرفه ای ، مدیر فروش حرفه ای و mba تدریس می شود.

تاریخ : 1400/01/06 21:27:55

احمد یاری گفته است :
ممنون از برنامه های پر محتواتون.لطفا مدیریت منابع انسانی شرکت هلی کوچک مقیاس و چارت سازمانی این نوع بنگاهها را هم آموزش بدید.بامهر فراوان.
پاسخ مدیر سایت :
درود و روز بخیر. با سپاس از پیشنهاد و حسن توجه شما. شاد باشید و دلی را شاد کنید.
تاریخ : 1399/12/30 11:37:13

علی رجبعلی گفته است :
با سلام و تشکر ویژه از دست اندرکاران محترم بویژه موسسه فرهیخته ماهان جناب آقای دکتر سیاری عزیز و همراهان ایشان. ابتدا اینکه بنده موسسه ماهان رو یک ادبستان و آموزشگاه ملی برای کشور ایرانی و ایرانی می بینم مطلب بعدی اینکه شکی ندارم آقای دکتر سیاری عزیز با تامین ، ساخت و پخش مجموعه پر انرژی نگرش تصمیمات بسیار کلیدی و شاید با سیاست های توسعه ای برای مجموعه ماهان علاوه بر افزایش دانش مخاطبان فعلی بدنبال ایجاد مرکزی توانمند برای آموزش رمزو راز تمامی کسب و کارها بویژه کسب و کارهای دیجیتالی در آینده ای نه چندان دور مورد تصور است. و اینکه بسیار خوشحال و خوشبختم وقتی که ماهان برای اینجانب یا اینجانبان اختصاص فرموده است. در پایان با جمله ای زیبا از " مارکز" به ماهان عزیز خداقوت و خسته نباشید می گویم و صد البته آرزوی سلامتی برای نخبگان عصر حاضر: خیلی دوست دارم ، نه بخاطر شخصیت تو ، بلکه بخاطر شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم " مارکز "
پاسخ مدیر سایت :
درود و روز بخیر. از همراهی و مهرورزی شما بسیار سپاسگزاریم. با آرزوی تندرستی و شادمانی برای شما. شاد باشید
تاریخ : 1399/12/22 21:14:48