دوره DBA تحول سازمانی

دوره DBA تحول سازمانی

 DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

 دوره VIP مدیریت راهبردی کسب و کار

دوره عالی VIP

 تعداد شرکت کنندگان

تعداد:

15 نفر

 طول دوره

طول دوره:

300 ساعت

 زمان شروع

زمان شروع:

1400/07/11

 

در جهان vuca ، جهان بی ثبات ، غیر قطعی ، پیچیده و مبهم که همراه با تغییرات پر سرعت و غیر قابل پیش بینی است ، سازمان ها برای بقا در محیط رقابتی نیاز به نوآوری و بهبود مستمر دارند.
نوآوری و بهبود مستمر هم مستلزم نهادینه شدن فرهنگی به نام تعالی در سازمان هاست.
تعالی و یا به بیان دیگر " عالی بودن " رویایی است که همه سازمان ها و کسب و کار ها به آن می اندیشند .
برای رسیدن به تعالی  راهکاری نیست مگر ارزیابی سازمان از منظرهای مختلف ، شناسایی نقاط ضعف و نقاط قابل بهبود و در نهایت تدوین برنامه ای برای تحول سازمان و در نتیجه نهادینه کردن ارزشی در سازمان تحت عنوان نوآوری و بهبود.
ما در دوره DBA با رویکرد تحول سازمانی بر آنیم تا با ارائه مدل و شابلونی به شما و سازمانتان کمک کنیم که در مسیر مستمر تعالی گام بردارید .

 

 

مزایای دوره DBA تحول سازمانی ماهان

 کسب یک نگرش سیستمی و فراگیر و 360 درجه به سازمان


  خود ارزیابی سازمان در ابعاد مختلف
  شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان
  تدوین برنامه ای برای بهبود و تحول سازمان به عنوان پروژه پایانی دوره
  ایجاد یک شبکه ارتباطی قوی و حرفه ای با سایر مدیران کسب و کار
  بهره مندی از جلسات منتورینگ گروهی در طول دوره

 

 

ویژگی‌های دوره DBA تحول سازمانی ماهان


  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزشی در ﻃﻮل دوره

 work book در ﻃﻮل دوره در راﺳﺘﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻬﺎرﺗﯽ
 اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه پایانی

 

 

اهداف یادگیری دوره DBA تحول سازمانی ماهان

 مدیران می بایست :

1-بتوانند رسالت و چشم انداز شرکت را تدوین نماید و الهام بخش آن در کلیه استراتژی ها و تصمیم های سازمانشان باشند .
2-توانایی شناسایی ذینفعان سازمان و نیازهای آن ها را داشته باشند و تعیین کنند که کدامیک از ذینفعان نقش کلیدی در موفقیت های سازمان دارند .
3-ضمن شناسایی و درک اکوسیستم مرتبط، قابلیت ها ، نقاط ضعف ، تهدید ها و فرصتهای خود به ویژه ابرترندهای مرتبط با سازمان از آنها در تدوین استراتژی ها و پروژه های سازمان  استفاده نمایند.
4- با توجه به رسالت، ماموریت و چشم انداز سازمان، استراتژی مناسبی را توسعه داده ، اهداف عملکردی و پروژه های توسعه ای سازمان را حول استراتژی تعریف و تدوین و اولویت آنها را تعیین نمایند.
5-با توجه به رسالت و استراتژی های سازمان توانایی این را داشته باشند که سیسیتم مدیریت عملکرد و حاکمیت سازمانی مناسبی را تعریف و تدوین و آن را به داشبوردهای مدیریتی تبدیل نمایند.

فرهنگ و رهبری

6-با توجه به رسالت، چشم انداز و استراتژی های سازمان ؛ یک فرهنگ سازمانی که نشانگر رفتارهای مورد انتظار اوست را نهادینه نماید و کد های رفتاری فرهنگ سازمانی سازمان خود را شناسایی و تدوین نماید و همچنین بتواند از این کد ها در ارزیابی عملکرد منابع انسانی خویش بهره بگیرد.
7-نیازهای فرهنگی مرتبط با تغییر و تحول را در سازمان خود شناسایی وپیاده سازی آنها را رهبری نماید .
8-توانایی درک اهمیت  خلاقیت، نوآوری و تفکر تخریب کننده را در سازمان خویش داشته باشد و قابلیت ها، منابع و ابزارهای مورد نیاز جهت توسعه خلاقیت و نوآوری پایدار و تفکر تخریب کننده را در سازمان پیاده سازی نماید
9-اطمینان پیدا کند که  رسالت، چشم انداز و استراتژی به کلیه ذینفعان کلیدی مرتبط تفهیم شده است  و می دانند که چگونه آنها می توانند در پیاده سازی این رسالت، چشم انداز و استراتژی مشارکت کنند.ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با ذینفعان

10-مشتریان خود را  به نحوی اثربخش تقسیم بندی نماید و استراتژی های ارتباط پایدار با آنها را درک و تدوین نماید.
11-ضمن درک و شناسایی نیازها و انتظارات در حال رشد مرتبط با کارکنان ،برنامه های جذب، ایجاد تعلق، توسعه و حفظ کارکنان را با توجه به استراتژی های کلان سازمان خود تدوین نماید.
12-توانایی شناسایی ذینفعان حاکمیتی و تجاری که منافع مالی، حقوقی و عمومی مرتبط با سازمان دارند را داشته باشند و ضمن درک نیازها و  انتظارات آنها استراتژی های ارتباطی مناسب با آنها را تعیین و تدوین نماید.
13-روابط پایدار  اثربخش  با ذینفعان  خود در جامعه را ایجاد ؛ توسعه و حفظ نماید  .
14-قادر باشد شرکاء و تامین کنندگان  خود را به نحو مناسب بخش بندی نماید و استراتژی های مناسب با هر یک از آنها را در ارتباط با استراتژی اصلی سازمان، تدوین نماید.

خلق ارزش پایدار

 15-پورتفوی محصولات و خدمات خود را متناسب با چشم انداز و رسالت و استراتژی سازمان خود تدوین نماید و ارزشهای مرتبط با هر یک را شناسایی نماید و به طور مستمر در پی خلق ارزش پایدار برای ذینفعان خویش فعالیت نماید.
16-توانایی انتقال ارزشهای  پیشنهادی  خود را در قالب پیام های جلب توجه کننده (جذاب) به مشتریان فعلی و بالقوه را داشته باشد ; و بتواند با استقرار شیوه های اثربخش و کارا جهت خلق ارزش، ارزش پیشنهادی را به روشی سازگار با رسالت و استراتژی سازمان تحویل‌دهی نماید.
17-سفر تجربه مشتریان خویش را ترسیم نماید و سیستم های ارتباط با مشتریان خودرا در هر مرحله از سفر آنها تدوین و پیاده سازی نماید و اطمینان حاصل نماید در هر مرحله بازخورد لازم را جهت بهبود برنامه ها و سیستم های ارتباط با مشتریان دریافت می نماید.پیشبرد عملکرد و تحول

18-اطمینان حاصل نماید که فرایندهای سازمان پاسخگوی پیاده سازی رسالت و چشم انداز سازمان هستند و بتواندبرنامه بهبود فرایندها را متناسب با نیازهای ذینفعان به طور مستمر پیاده سازی نماید.
19-آینده و ترنده های تاثیر گذار بر عملکردسازمان را شناسایی نماید و سازمان و فرایندهای سازمان را برای پاسخگویی به تغییرات آینده آماده  سازی نماید.
20-قابلیت آماده سازی تفکر و فرایندهای حاکم بر سازمان را برای تحول دیجیتال سازمان داشته باشد; ونقشه تحول دیجیتال سازمان خود را ترسیم نماید.
21-توانایی استفاده و بهره گیری از داده ها، اطلاعات و دانش  موجود در سازمان برای پشتیبانی از برنامه های تحولی سازمان و  پیش بینی عملکردآینده سازمان را داشته باشد.
22-منابع  مالی سازمان را که جهت نیازهای تحولی، عملکردی و استراتژیک، حیاتی می باشند را شناسایی و مدیریت نماید .
23-در جهت تشخیص، آماده سازی و هدایت دارایی های مشهود و نامشهود سازمان تلاش نموده و از آنها برای اهداف استراتژیک سازمان استفاده نماید .

نتایج

24-مجموعه ای از نتایج عملکردی و ادراکی مرتبط با ذینفعان که ارتباط شفافی با رسالت، چشم انداز و استراتژی دارد ، را شناسایی کرده و ضمن اندازه گیری در بازه زمانی منطقی، در طی زمان بازنگری و بهبود بخشد.
به طور مداوم تاثیر نتایج بر عملکرد فعالیت های تحولی را سنجش (اندازه گیری ) نماید و در تصمیم گیری های استراتژیک وتحولی از آنها بهره برداری نماید.


سرفصل های دوره DBA تحول سازمانی ماهان

 تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله
 تحلیل اقتصادی کسب و کار
 برنامه ریزی استراتژیک
 کارگاه اقیانوس آبی
 مدیریت عملکرد
 

 فرهنگ سازمانی
 رهبری سازمانی 
 مدیریت و رهبری تغییر و تحول 
 خلاقیت و نوآوری
 اجرای استراتژی 
 

مشتری مداری و خلق ارتباط پایدار با مشتریان
مدیریت شرکاء و زنجیره تامین
مدیریت سرمایه های انسانی
مسئولیت اجتماعی
 

 طراحی و خلق ارزش پیشنهادی
 مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 

 مدیریت ریسک
 آینده پژوهی 
 مدیریت فناوری و تحول دیجیتال
 مدیریت داده و اطلاعات
 مدیریت دانش سازمانی
 فایننس
 مدیریت فرآیند های کسب و کار
 

دریافت اطلاعات و مشاوره تخصصی دوره DBA تحول سازمانی

نام : :  
نام خانوادگی :  
تلفن تماس (موبایل) :  
ایمیل (اختیاری) : :  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :