دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
رزومه آقای آذرخش ضیایی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/16
رزومه آقای نوید اباذری | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/14
رزومه آقای عطاالله همایون | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/23
رزومه آقای سامان صادق زاده | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/09
آقای ارژنگ | رزومه آقای محسن ارژنگ از اساتید دوره جامع دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/08/05
دپارتمان دوره های جامع ماهان