دوره جامع مدیرحرفه ای فروش
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
رزومه سهيل رشيدي ثابت | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/03/11
رزومه فربد طهرانی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/02/01
رزومه آقای نوید نادری | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/24
رزومه آقای بهروز خدابخشی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/23
رزومه آقای داریوش سنقری | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/21
رزومه آقای حمید سرسختی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/21
رزومه آقای بابک مروانی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/21
رزومه آقای مجید مجیدی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/17
دپارتمان دوره های جامع ماهان