مطالب مرتبط دوره ها
هر دو نقش از نقاط قوت و ضعف متفاوتی برخوردار هستند.در این جا چند تفاوت اساسی بین این دو نقش را معرفی کرده ایم
تاریخ : 1398/07/17
پیش نیاز و شرایط لازم جهت شرکت در دوره جامع فروشندگی حرفه ای ماهان به طور کلی سه دسته است.
تاریخ : 1398/07/17
چرا دوره فروشندگی حرفه ای شرکت کنیم؟ معرفی 3 مورد از مهم ترین دستاوردهای دانش پذیران دوره فروشندگی حرفه ای مدرسه کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/07/17
14 مورداز مهم ترین توانایی ها و مهارت هایی که فروشندگانی که به دنبال حرفه ای شدن هستند باید داشته باشند
تاریخ : 1398/07/17
فروشنده حرفه ای کیست؟ وظایف و مسئولیت های مهم فروشندگان در سازمان چیست؟
تاریخ : 1398/07/17
پیش نیاز و شرایط لازم برای شرکت در دوره جامع "مدیر بازاریابی حرفه ای" ماهان در سه زمینه دانش،سابقه کاری،هدف از شرکت در دوره عبارت است از
تاریخ : 1398/07/17
با توجه به این چشم انداز و هدف، دستاوردهای دوره جامع "مدیر بازاریابی حرفه ای" عبارتند از 7 مورد حیاتی در امور بازاریابی
تاریخ : 1398/07/17
معرفی 4 مورد از مزایای کلی شرکت در دوره مدیر بازاریابی حرفه ای برای متقاضیان
تاریخ : 1398/07/17
معرفی تفاوت های بین مدیر فروش و مدیر بازاریابی از لحاظ مسئولیت ها و نحوه عملکرد شان در سازمان ها
تاریخ : 1398/07/17
معرفی مدیر بازاریابی و 15 مورد از وظایف و مسئولیت های مدیر بازاریابی سازمان ها
تاریخ : 1398/07/16
پیش نیازها و شرایط شرکت در دوره "مدیریت تبلیغات و برند" ماهان چیست؟
تاریخ : 1398/07/16
4 مورد از مزایای دوره های مدیریتی در حوزه فروش به همراه مزایای شرکت در دوره جامع " مدیریت حرفه ای فروش" مدرسه کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/07/16
مطالب مرتبط تمامی دوره های آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان