اساتید دپارتمان DBA تحول سازمانی ماهان
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
رزومه آقای مصطفی مرشدی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/28
رزومه خانم لیلا فنایی مرحمت | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/21
رزومه آقای محمد خطیبی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/17
رزومه آقای آذرخش ضیایی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/16
رزومه آقای عطاالله همایون | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/23
رزومه آقای سامان صادق زاده | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/09
دکتر هزاوه | رزومه دکتر بابک هزاوه از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/07/22
دکتر بشیری | رزومه دکتر ندا بشیری از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/07/16