اساتید دپارتمان فروشنده حرفه ای
-
تاریخ : 1400/05/25
رزومه آقای بهروز خدابخشی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/23
رزومه آقای داریوش سنقری | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/21
رزومه آقای بابک مروانی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/21
رزومه آقای مجید مجیدی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/17
رزومه آقای جلال مسلمان یزدی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/23
رزومه آقای عرفان اله وردی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/04
آقای شیخ علی | رزومه آقای مجتبی شیخ علی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/08/05
آقای خجسته نیا | رزومه آقای شمس الدین خجسته نیا از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/07/30
دکتر صبور طینت | رزومه دکتر امیر حسین صبور طینت از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/07/30
دکتر حسین‌خان طهرانی | رزومه دکتر کامبیز حسین‌خان طهرانی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/07/28
استاد صبور | رزومه استاد محمد صبور از اساتید دوره رهبری و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/11/19
-