ناوخدایان
آقای پوریا شریفیان بنیانگذار و مدیرعامل صنایع نساجی روژا
تاریخ : 1400/06/14
آقای سید عابدین حسینی قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش
تاریخ : 1400/06/14
علیرضا یارمحمدی تولیدکننده محصولات آرایشی بهداشتی سروینا
تاریخ : 1400/06/14
آقای محمد رسول شاملو مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت راک تهران
تاریخ : 1400/06/14
ناوخدایان-قسمت سوم میهمان این برنامه : خانم لیلی کریمی مدیر شرکت مسافربری همسفر
تاریخ : 1400/06/08
ناوخدایان-قسمت دوم میهمان این برنامه : علیرضا آراسته مدیرعامل پاد الوان پاک
تاریخ : 1400/06/08
ناوخدایان - قسمت اول- آقای اکبر رجبی مشهود بنیانگذار جمعیت طلوع بی نشان ها
تاریخ : 1400/05/27