پادکست های کسب و کار ماهان|صفحه 4
پادکست داستان کوتاه مدیریتی | قسمت اول | یک سرمایه‌گذاری که بیشترین بازده را دارد | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/02/26
پادکست ویژگی افراد خلاق | مروری بر خصوصیات مختلف افراد خلاق | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/02/26
پادکست جایگاه بازاریابی سیاسی در انتخابات | آیا می‌توان نظر مردم را تغییر داد؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/02/26
پادکست زبان بدن در مذاکره قسمت دوم | پیام‌های غیرمستقیم در مذاکرات را جدی بگیرید | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/02/13
پادکست زبان بدن در مذاکرات قسمت اول | موفق ترین کارآفرینان در مورد زبان بدن چه می گویند؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/02/12
پادکست نظریه ها در مورد انسان ها | کارایی کارکنان چگونه افزایش می یابد؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/02/09
پادکست انواع سیستم های مدیریتی در سازمان | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/01/30
مطالعات هاثورن | آیا نتایج اثر هاثورن همچنان معتبر است؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/01/27
مروری بر مفاهیم یادگیری سازمانی | یادگیری در سازمان چه جایگاهی دارد؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/01/27
پادکست مدیریت علمی تیلور | از مدیریت سنتی تا مدیریت علمی | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/01/27
پادکست ساختار سازمانی و ابعاد آن | فعالیت‌های سازمان بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/01/27
مروری بر مفاهیم سازمان یادگیرنده | سازمان یادگیرنده با یادگیری سازمانی چه تفاوتی دارد؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/12/24
پادکست های کسب و کار ماهان