پادکست های کسب و کار ماهان|صفحه 9
پادکست شعار تبلیغاتی و ارتباط با مشتریان | نگاهی بر جایگاه اسلوگان در دنیای تبلیغات | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/04/22
مروری بر جایگاه تبلیغات پایان باز یا open end | راهی برای افزایش اثرگذاری یک تبلیغ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/04/20
اهمیت دسته بندی نیازهای مشتریان | فاکتورهایی که یک تبلیغ موفق باید داشته باشد | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/04/20
پادکست زندگینامه استاد کیارستمی | خالق طعم گیلاس | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/04/20
پادکست تکنیک داستان گویی و کاربردهای آن | تصمیمات خرید تابع عقل است یا احساس؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/04/12
پادکست تکنیک ارائه تاییدیه یا تستیمونیال | بهترین شیوه به‌کارگیری تستیمونیال کدام است؟ | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/04/10
پادکست پدر پولدار | رازهای پولدار شدن از زبان رابرت کیوساکی | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/04/02
پادکست رفتار مدیریتی قسمت دوم | مشخصه‌های رفتار حرفه‌ای مدیران | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/03/31
پادکست رفتار مدیریتی قسمت اول | نکاتی از قدردانی به‌موقع از کارمندان تا به خاطر سپاری نامشان | رادیو کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/03/30
پادکست های کسب و کار ماهان