اساتید دوره جامع
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره جامع
رزومه سهيل رشيدي ثابت | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه سارا نظری | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای امید هاشمی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای نوید نادری | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای بابک مروانی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای مجید مجیدی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای ارژنگ | رزومه آقای محسن ارژنگ از اساتید دوره جامع دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای مهدی‌نژاد | رزومه آقای احسان مهدی‌نژاد از اساتید دوره جامع برند و تبلیغات مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای فراهانی | رزومه آقای یوسف فراهانی از اساتید دوره جامع مدیر دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر هاشمی | رزومه دکتر امین هاشمی از اساتید دوره جامع استارتاپ مدرسه عالی کسب و کار ماهان