اساتید دوره dba
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره dba
رزومه آقای مصطفی مرشدی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای حسین صامعی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای علی ناصری | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای محمد خطیبی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای آذرخش ضیایی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای عطاالله همایون | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای محسن مسعودیان | رزومه آقای محسن مسعودیان از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر علی ناصرحجتی | رزومه دکتر علی ناصرحجتی از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکترعباس قمی | رزومه دکتر عباسعلی عباس قمی از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر صادقیان | رزومه دکترامیر بهشاد صادقیان از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان