اساتید دوره dba
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره dba
دکتر علی ناصرحجتی | رزومه دکتر علی ناصرحجتی از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکترعباس قمی | رزومه دکتر عباسعلی عباس قمی از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر صادقیان | رزومه دکترامیر بهشاد صادقیان از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر دولتیارباستانی | رزومه دکتررضا دولتیارباستانی از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکترعطاالله هرندی | رزومه دکترعطاالله هرندی از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر نيکنام| رزومه دکتر نيکنام از اساتید دوره DBA و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر صبور طینت | رزومه دکتر امیر حسین صبور طینت از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر هرندی | رزومه دکتر هرندی از اساتید دوره DBA و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر صیقلی | رزومه دکتر محسن صیقلی از اساتید دوره‌های جامع مدیرعامل حرفه‌ای، فروش، MBA و DBA مدیرعاملی مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر رضوانی | رزومه دکتر حمیدرضا رضوانی از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان