اساتید دوره mba
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره mba
رزومه فربد طهرانی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای مهدی صانعی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای بهروز خدابخشی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای مجید رمضان | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای حمید سرسختی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای داریوش سنقری | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه خانم لیلا فنایی مرحمت | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای آرمين سپيده دم | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای نوید اباذری | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای جلال مسلمان یزدی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان