اساتید دوره mba|صفحه 2
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره mba
رزومه آقای نوید اباذری | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای جلال مسلمان یزدی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای محمد افشار | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای حامد ابقا | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای سامان صادق زاده | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای سعید کیان مهر | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای محمد تقی کریمی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای عرفان اله وردی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای شیخ علی | رزومه آقای مجتبی شیخ علی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر رفیع پرهیزکار | روزمه دکتر میثم رفیع پرهیزکار از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان