اساتید دوره mba|صفحه 6
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره mba
دکتر محمدی | رزومه دکتر محمدی از اساتید دوره MBA و دوره های جامع تبلیغات و برند مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر متولی | رزومه دکتر بهمن متولی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر غریب نواز | رزومه دکتر نادر غریب نواز از اساتید دوره جامع فروشنده حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر ملایی | رزومه دکتر نوید ملایی از اساتید دوره جامع مدیرعامل حرفه ای، MBA، مدیر بازاریابی حرفه ای و دوره جامع فروش مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد سلطانی | رزومه استاد بیژن سلطانی از اساتید دوره MBA و دوره جامع مدیرعامل حرفه ای مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر مسعودی | رزومه دکتر محمود مسعودی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر صفاری | رزومه دکتر مصطفی صفاری از اساتید دوره MBA، مدیرعامل حرفه ای و DBA مدیرعاملی مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر بابائی | رزمه دکتر محمدرضا بابائی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر عیسی خانی | رزومه دکتر احمد عیسی خانی از اساتید دوره های MBA، مدیرعامل حرفه ای و دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر فخری | رزومه دکتر سنجر فخری از اساتید دوره جامع مدیرعامل حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان