تماس با ما


آدرس:تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزایی زینالی شرقی(خیابان کیهان)، پلاک 51

Email    : info{@}mahanbs.net

Tel       : 0098 21 88 40 13 13     0098 21 88 10 13 13

Fax      : 0098 21 86 02 24 01    

  : 09109008807مطالب مرتبط


اساتید دپارتمان بین الملل مدرسه کسب و کار ماهان، که از مجرب ترین و قویترین اساتید در این حوزه هستند به شرح ذیل میباشند.|مدرسه کسب و کار ماهان