اساتید راهنما و مشاور

*لطفا بر روی دروس مورد نظر خود کلیک نمایید*


رفتار سازمانی ،رهبری،فرهنگ سازمانی
Untitled Document
نام و نام خانوادگی استاد 
دکتر مهرداد هاشمی
دکتر احمد عیسی خانی
دکتر وحید قربانی
دکتر افسانه زمانی مقدم
دکتر حامد حیدری
دکتر محمدرضا بابایی
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر مجید رمضان
مدیریت استراتژیک
نام و نام خانوادگی استاد 
دکتر عباس خدادادی
دکتر علیرضا یوسفی
دکتر جعفر محمدی فراز
دکتر محمد رضا صدقیانی فر
دکتر محمد رضا بابایی 
دکتر علیرضا هاشمی
پروژه
نام و نام خانوادگی استاد 
دکترسیامک حاجی یخچالی 
دکتر سید مجتبی سجادی
دکتر مهدی  برهان پور
اقتصاد
نام و نام خانوادگی استاد 
دکتر بیژن صفوی
دکتر مصطفی صفاری 
دکتر امیر رضا حسنی 
دکتر پیمان مولوی 
دکتر سلمان خادم المله
دکتر مرتضی بکی حکوئی
دکتر حسین جعفری
دکتر سعید میرزا محمدی 
مالی و سرمایه گذاری
دکتر امیر وزیری
دکتر تاج مهرابی 
دکتر پیمان مولوی
دکتر بیژن سلطانی 
دکتر یاور میز عباسی 
دکتر مرضیه بیات 
قراردادها
نام و نام خانوادگی استاد 
دکتر محمود مسعودی
دکتر بهمن متولی
دکتر فرزاد امیر
بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد 
دکتر محمود مسعودی
دکتر بهمن متولی
دکتر حمیدرضا ایل بیگی
کارآفرینی
دکتر بابک ضیاء
مدیریت عملکرد
دکتر عسگر یوسفیان
فروش
نام و نام خانوادگی استاد 
دکتر علی عیاری 
دکتر یحیی علوی
دکتر حمیدرضا رضوانی
دکتر وحید قربانی
مذاکره
دکتر محمد جواد نائیجی 
دکتر رضا استوان 
دکتر میثم نصیری 
دکتر همایون نسیمی
دکتر نیما کیمیایی
دکتر چینی فروشان 
دکتر بهمن متولی
دکتر فرزاد امیر
دکتر امیر رضا طباطبایی
بازاریابی و گرایشات مربوطه
دکتر سهراب چینی فروشان 
دکتر محمد استقلال
دکتر رضا  اسدی
دکتر علیرضا مروج 
دکتر احمد  نظری مهرابی 
دکتر فرزاد مقدم 
دکتر هادی منافی 
دکتر وحید قربانی 
دکتر کامبیز یوسفی 
دکتر علی جعفریه 
دکتر همایون  نسیمی 
دکتر محمد رضا صدقیانی فر
دکتر مرادی باستانی 
دکتر محمدرضا حبیبی
دکتر محمد محرابیون محمدی
دکتر حمید رضا رضوانی
دکتر مهدی خادمی 


پیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :