تقویم دوره‌های مدیریتی مدرسه کسب و کار ماهان

 

دوره رهبری حرفه‌ای کسب و کار ماهان

تقویم دوره‌های رهبری حرفه‌ای کسب و کار ماهان
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع
4 - 98.06.06
5 - 98.06.31

 

دوره DBA ماهان

تقویم سال 98
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع
- پنجشنبه 98.07.18
50   جمعه‌ها 98.10.20 
 51 پنجشنبه‌ها  98.12.01

 

 

دوره MBA ماهان
تقویم دوره‌های سال 98
کد دوره شهربرگزاری روز برگزاری تاریخ شروع
220  تهران  تک روز پنجشنبه   98.02.12
 222  تهران دوشنبه ها و چهارشنبه ها   98.02.30
223  تهران  یکشنبه ها و سه شنبه ها   98.03.28
 224  تهران تک روز پنجشنبه   98.03.30
225  تهران  تک روز جمعه   98.04.28
 226  رشت  -
 227 تهران  یکشنبه ها و سه شنبه ها  98.05.13 
 228 تهران  تک روز پنجشنبه  98.05.24
229 تهران تک روز پنجشنبه 98.06.28
230 تهران تک روز جمعه 98.07.12
231 تهران یکشنبه ها و سه شنبه ها 98.08.12
232  تهران تک روز پنجشنبه 98.07.25 
 233  تهران تک روز جمعه  98.09.01
234 تهران  تک روز پنجشنبه  98.09.14
 235 تهران   تک روز جمعه 98.10.06 
 236 تهران   تک روز پنجشنبه 98.10.19
237 رشت -  بهمن ماه 
238 تهران تک روز جمعه   98.11.11
239   تهران تک روز یکشنبه  98.11.27
240   تهران تک روز پنجشنبه   98.12.01
 241  تهران تک روز پنجشنبه  98.12.15 
 

دوره DBA آنلاین ماهان

تقویم سال 98
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع
9 یکشنبه ها و سه شنبه ها 98.12.04
 

دوره MBA آنلاین ماهان

تقویم دوره‌های سال 98
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع
29 - 98.07.29
30 - 98.08.29
31 - 98.11.26
 32  98.12.14

 

دوره‌های جامع مدیریتی ماهان

عنوان دوره کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع
فروشنده حرفه‌ای 3 - 98.06.23
مدیر فروش حرفه‌ای 9 - 98.06.28
مدیر عامل حرفه‌ای 13 - 98.06.26
دیجیتال مارکتینگ 11 - 98.07.20
مدیرعامل حرفه‌ای 14 - 98.07.27
مدیر فروش حرفه‌ای 10 - 98.07.29
مدیرعامل حرفه‌ای 15 - 98.08.25
فروشنده حرفه‌ای 4 - 98.08.23
 مدیربازاریابی حرفه‌ای 3 - 98.08.28
مدیرعامل حرفه‌ای 16 - 98.09.25
دیجیتال مارکتینگ 12 - 98.09.28
مدیر فروش حرفه‌ای 11  چهارشنبه‌ها 98.10.18 
 مدیرعامل حرفه‌ای 17 دوشنبه‌ها  98.10.23
 مدیربازاریابی حرفه‌ای  4 دوشنبه‌ها  98.10.23
 فروشندگی حرفه‌ای 5  شنبه‌ها  98.11.26 
مدیر استارتاپ  3 سه شنبه‌ها 98.11.29
پرسنال برندینگ  1 شنبه‌ها   98.12.03
 مدیرعامل حرفه‌ای 18 شنبه‌ها 98.12.03

 مدیر بازاریابی حرفه‌ای 

چهارشنبه‌ها   98.12.14

 

دوره‌های بین الملل ماهان

دوره MBA دانشگاه ماستریخت
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع
- - 98.06.31

 مطالب مرتبط


کرونا ویروس و هشت سؤالی که کارفرمایان باید پاسخ آن را بدانند | پیشنهاد مجله کسب‌وکار هاروارد به شرکت‌ها در جنگ با کرونا

پیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :