تقویم آموزشی دوره های آنلاین

دوره‌های آنلاین ماهان

 

 

 دوره‌های آنلاین در حال ثبت نام ماهان دی 99 | به همراه لینک ثبت نام

تاریخ شروع

نام دوره آنلاین

 طول دوره

 لینک دوره‌

10/27

DBA Online  کد 15

300 ساعت

لینک دوره

10/29

MBA Online  کد 46

300 ساعت

لینک دوره

10/30

دیجیتال مار کتینگ کد 8

99 ساعت

لینک دوره

10/9

مدیر عامل حرفه ای کد 7

120 ساعت

لینک دوره

10/22

مدیر فروش حرفه ای کد 7

120 ساعت

 لینک دوره

10/24

فروشنده حرفه ای  کد 5

92 ساعت

لینک دوره

 

 

 دوره‌های آنلاین برگزار شده ماهان در سال 1399 | به همراه لینک شروع دوره

تاریخ شروع

نام دوره آنلاین

 طول دوره

 لینک دوره ها

2/14

MBA

 300 ساعت

لینک‌ شروع‌دوره

2/17

مدیر بازاریابی دیجیتال

 99 ساعت

لینک‌ شروع‌دوره

2/21

 مدیر فروش حرفه ای

 90 ساعت

لینک‌ شروع‌دوره

2/24

 مدیرعامل حرفه ای

 120 ساعت

لینک شروع‌دوره

2/27

 DBA

 300 ساعت

لینک‌ شروع‌دوره

2/29

  MBA

 300 ساعت

لینک شروع‌دوره

3/12

 توسعه فردی

 99 ساعت

 لینک‌ شروع‌دوره

3/19

 MBA

 300 ساعت

 لینک‌ شروع‌دوره

 3/19

 مدیر مارکتینگ

96 ساعت

لینک شروع‌دوره

3/19

 مدیر بازاریابی دیجیتال

 99 ساعت

 لینک‌ شروع‌دوره

3/24

 فروشندگی حرفه ای

 100 ساعت

 لینک‌ شروع‌دوره

4/3

 مدیرعامل حرفه ای

120 ساعت

 لینک شروع‌دوره

4/9

 MBA

300 ساعت

 لینک شروع‌دوره

4/25

MBA

300 ساعت

 لینک شروع‌دوره

5/7

 DBA

 300 ساعت

لینک‌ شروع‌دوره

5/7

 مدیر بازاریابی دیجیتال

99 ساعت

 لینک شروع‌دوره

5/14

 MBA

300 ساعت

 لینک شروع‌دوره

 5/26

 مدیر عامل حرفه ای

120 ساعت

  لینک شروع‌دوره

 5/29 

 DBA

300 ساعت

  لینک شروع‌دوره

6/02

 مدیر فروش حرفه ای

90 ساعت

لینک شروع‌دوره

6/10

 MBA

300 ساعت

لینک شروع‌دوره

6/17

مدیر بازاریابی حرفه ای

96 ساعت

لینک شروع‌دوره

 6/19

فروشندگی حرفه ای

100 ساعت

لینک شروع‌دوره

6/23

 مدیر بازاریابی دیجیتال

99 ساعت

لینک شروع‌دوره

 7/06

 MBA

300 ساعت

لینک شروع‌دوره

 7/15

 مدیر عامل حرفه ای

120 ساعت

لینک شروع‌دوره

 7/19

 مدیر فروش حرفه ای

 117 ساعت

لینک شروع‌دوره

 7/23

 مدیر بازاریابی دیجیتال

99 ساعت

لینک شروع‌دوره

 7/28

MBA

 300 ساعت

لینک‌ شروع‌دوره

 

 


300 ساعتمطالب مرتبط


شروع دوره : 16 مرداد ماه طول دوره: 250 ساعت

پیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :