دکتر عزیزی | رزومه دکتر علیرضا عزیزی از اساتید مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دکتر عزیزی

دکتر علیرضا عزیزی

 


 

 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی)

 

سوابق حرفه‌ای دکتر عزیزی

 ناظر تاسيسات پروژه های عمراني (سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس)

 مدير شركت خريد، فروش و خدمات رايانه ای نرم افزاری و سخت افزاری

 ناظر برق پروژه های عمراني دانشگاه شيراز

 مسئول ايمني پروژه های عمراني دانشگاه شيراز

 مسئول اتوماسيون اداری دانشگاه شيراز

 مسئول كميته تحول اداری دانشگاه پيام نور استان فارس

 مسئول فراگير دانشگاه پيام نور استان فارس

 مسئول معادلسازی دانشگاه پيام نور استان فارس

 مدير عامل شركت ايران مدار ( كارخانه توليدی صنعتي)

 

سوابق آموزشی دکتر عزیزی

 تدریس مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد،  MBA و  DBA در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در زمينه‌های مديريت، سرپرستي، منابع انساني، رفتار سازماني، روش تحقيق، مديريت استراتژيك و استراتژی سازماني

 

 

تالیفات دکتر عزیزی

کتب تالیف شده: 

 مفاهيم كليدی مباني مديريت منابع انساني، انتشارات منگان

 مديريت بهره وری نيروی انساني، انتشارات دانشگاه پيام نور

 مفاهيم كليدی اداره امور عمومي و تطبيقي، انتشارات منگان

 مفاهيم كليدی مديريت فرامليتي و جهاني، انتشارات منگان

 مباني مديريت استراتژيك، انتشارات آيريك

 مفاهيم كليدی فرآيند خط مشي گذاری عمومي، انتشارات منگان

 

مقالات ISI:

 

 Mooghali, A., Azizi, A., Relationship between organizational intelligence management and organizational knowledge management, World Applied Sciences Journal, 2008; 4(1).
 Azizi, A.R., Nematollahi, S., The Impact of Organizational Slack Management on the Relationship between Organizational Slack and Innovative performance in an Iranian University. World Applied Sciences Journal, 2010; 10(12).
 Teimoorirad, M., Sookhakian, M.A., Azizi, A.R., Ahmadi, M. Risk appraisal of information and communication technology project phases by Shannon entropy method with improvement approaches. The journal of American science, 2012; 8(11).
 Teimoorirad,M., Azizi,A., Ahmadi,M., Salimi,S., Lahooti,B., Identification and evaluation of the risks of information and communication technology projects by failure mode effect analysis & technique for order preferences by similarity to ideal solution methods. Archive des sciences journal, 2012; 65(12).
 

 

مقالات تالیف شده:

 كارآفريني پژوهش محور مشاوران جوان، اولين همايش بين المللي كارآفريني ايران

 مردم الكترونيك، اولين كنفرانس فن آوری اطلاعات دانشگاه پيام نور استان فارس، شيراز

 بررسي رابطه غيرخطي تراكم نيروی انساني خلاق، فرجه سازماني و نوآوری با استفاده از رگرسيون سلسله
مراتبي، هفتمين همايش ملي تخصصي آمار، شيرازپیام بگذارید