هم آموزی و یادگیری اساتید ماهان

 

 

کارگاه آموزشی ویژه اساتید خانواده ماهان

کلاس یادگیرنده و نقش مدرس

دکتر مهدی برزویی

(مدیریت محترم کارگروه بازاریابی )

 

هم آموزی و یادگیری اساتید ماهان و به روز آوری دانش ، مهارت و آخرین متد های یادگیری .پیام بگذارید