دکتر نیکنام| رزومه دکتر عطاءاله هرندی از اساتید مدرسه عالی کسب و کار ماهان


 

 

 

 

 

 دکتر اميد علي نيکنام

 

   15 سال سابقه مشاوره مديريت

سابقه حدود 500  ساعت تدريس دروس مديريتي(استراتژي، منابع انساني و رهبري سازماني)

 

 

مدارج تحصيلي

  کارشناسی مدیریت دولتی (شهید بهشتی تهران )

  کارشناسی ارشد  مدیریت دولتی (شهید بهشتی تهران )

  دکتری مدیریت منابع انسانی (دانشگاه آزاد اسلامی) 

 

مدرس دوره هاي آموزشي  مرتبط با  حوزه

  مديريت استراتژيک ، مديريت منابع انساني و رهبری سازمانی

 

سابقه ارائه خدمات مشاوره در زمینه های ذیل به شرکت های ایرانی

 بهبود سبک های رهبری

 مدیریت تعلق خاطر کارکنان 

 مدیریت عملکرد کارکنان

 اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران

 مدیریت فرهنگ سازمانی

 نظام توسعه و آموزش کارکنان

 طراحی مدل های شایستگی مدیران 

 

 

مقالات و کتب

 اجراي استراتژي : نقدي بر كارت امتيازي متوازن (BSC) و ارائه روشي مبتني بر مدل تعالي سازماني EFQM .

 سيستم مديريت عملكرد سطح شركتي (CPM )مبتني بر مدل تعالي سازماني EFQM

 بکارگيري تلفيقي نسل چهارم کارت امتيازي متوازن ( BSC) و مدل تعالي سازماني  EFQM 

 پايش و اندازه گيري فرآيندها در استاندارد ISO 9001 : 2008: - رويکرد الکترونيکي

 شناسايي و تحليل عوامل موثر بر برند واحد منابع انساني

 تجزيه و تحليل نقش هاي استراتژيک منابع انساني 

 ارائه روشي جهت مکان يابي بهينه شعب بيمه با استفاده از منطق فازي

 کتاب: ارتقاء سبک رهبري مديران به زبان ساده

 کتاب: چگونه از کارکنان خود قدرداني کنيم؟ / آماده سازي چاپ سوم   /   کتاب برگزيده جهت توزيع در کنفرانس يازدهم توسعه منابع انساني 

 کتاب: کپسول مديريت استراتژيک

 کتاب : چگونه توان رهبري ام را ارتقاء دهم؟

 

 

ساير 

 ارزياب مدل تعالي سازماني  EFQM 

 سر مميز استاندارد مديريت آموزش  ISO 10015

 

 

 

 

 پیام بگذارید