رزومه استاد آرمين سپيده دم

 

آقای آرمين سپيده دممهندسي فروش و مديريت محصول دانشگاه بوخوم آلمان


سوابق تحصیلی آقای آرمين سپيده دم

مهندسي فروش و مديريت محصول دانشگاه بوخوم آلمان


سمت های آموزشی آقای آرمين سپيده دم

آموزش در اتاقهاي بازرگاني ايران

مدرسه عالي كسب و كار

موسسه فني حرفه اي

دانشگاه علمي كاربردي

مجتمع فني تهران

و شركتهاي مختلف صنعتي و تجاري ايران و بين المللي


فعالیت های حرفه ای آقای آرمين سپيده دم

كارشناس فروش شركت پنتاكس

مدير توسعه بازار و خاورميانه موسسه IIK دوسلدورف آلمان

مدير توسعه بازار شركت EC2 Technology پرت ، استراليا تالی

مدير جذب استعدادهاي بين المللي شركت هلدينگ بن دا و هيربدانفات

همكاري در نوشتن مقالات بين المللي فروش و ارتباطات بين الملل با شركتهاي تجاري استارتاپيپیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :