رزومه استاد آرش سلطانعلی

 

آقای آرش سلطانعلیDBA در گرایش مارکتینگ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


سوابق تحصیلی آقای آرش سلطانعلی

DBA در گرایش مارکتینگ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


سمت های آموزشی آقای آرش سلطانعلی

شیوه های اقناع در تبلیغات دانشکده خبر

طراحی هویت سازمانی دانشگاه انقلاب اسلامی

روشهای تولید تبلیغات رسانه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی

MBA مدرسه تبلیغات ایده

مدیریت برند مدرسه تبلیغات ایده

ارزش گذاری برندهای تجاری مدرسه تبلیغات ایده

مدیریت تبلیغات مدرسه تبلیغات ایده

اصول و مبانی تبلیغات مدرسه تبلیغات ایده

اصول و مبانی بازاریابی مدرسه تبلیغات ایده

کپی رایتینگ (نگارش متون و شعارهای تبلیغاتی) مدرسه تبلیغات ایده

سازماندهی آژانس های تبلیغاتی مدرسه تبلیغات ایده

ترمینولوژی و زبان تخصصی تبلیغات و بازاریابی مدرسه تبلیغات ایده

برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی مدرسه تبلیغات ایده

تدوین برنامه کسب و کار Business Plan مدرسه تبلیغات ایده

تدوین برنامه بازاریابی Marketing Plan مدرسه تبلیغات ایده


فعالیت های حرفه ای آقای آرش سلطانعلی

بنیانگذار، صاحب امتیاز و مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری و آموزشی ایده

بنیانگذار ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول گالری ایده

بنیانگذار ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول انتشارات ایده

بنیانگذار و مدیرعامل آژانس برندینگ ایده

مشاور طراحی برند تهران مرکز ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری تهران

مشاور تبلیغات، بازاریابی و برند مواد غذائی پروتئینی پرولند
پیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :