رزومه استاد مصطفی مرشدی

 

آقای مصطفی مرشدیسوابق تحصیلی آقای مصطفی مرشدی

DBA- California intercontinental universit, gloBal business and leAdership

MBA, finance, مالک اشتر

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شریف


سمت های آموزشی آقای مصطفی مرشدی

مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دانشگاه صنعتی شریف، کارگزار آموزش آزاد

آموزش های سازمانی خاص برای بانکها، اپراتورهای مخابراتی و ...


فعالیت های حرفه ای آقای مصطفی مرشدی

موسس، مدیرعامل و رییس هیات مدیره گروه رسیس


تألیفات آقای مصطفی مرشدی

کتاب نقشه راه تحول دیجیتال (انتشارات سازمان مدیریت صنعتی)

کتاب مدلهای تحول دیجیتال (در دست انتشار)

کتاب مدلهای کسب و کار دیجیتال (در دست انتشار)
پیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :