رزومه استاد فربد طهرانی

رزومه استاد فربد طهرانی

کارشناس ارشد استراتژی از دانشگاه امیرکبیر کاربردی سال 1392

تدریس در مدرسه عالی کسب و کار ماهان

موسس مرکز مذاکره ایران

مشاور سخنرانی برخی از نمایندگان

مشاور سازمانی در زمینه مذاکرات فروش و ارتباطات

کارشناس رادیو اقتصاد و شبکه ایران کالا

موسس گروه شرکتهای آزاد

نماینده بیمه

تولید کننده رک های شبکه و مخابرات

دوره یک ساله جفت هفت مذاکره جهت مدیران ارشد سازمانی

دوره برترینهای فروش در دانشگاه مدرس

دوره ارتباطات جهت پژوهشکده هوافضا

دوره پیشرفته مذاکرات طلایی برای پژوهشکده هوافضا

مهارتهای مذاکره دانشگاه علم و صنعت

کارگاه برندسازی شخصی دانشگاه جامع علمی کاربردی

اساس مذاکرات سازمانی دفاتر پیشخوان دولت

زبان غیر کلامی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دوره جامع راه اندازی کسب و کار در زمینه مذاکره گنبد آهنی هلدینگ یک باور

تکنیک های مذاکره بیمه دی

نویسنده سه جلد کتاب

نویسنده مقالات مذاکره

طراح دوره یک ساله دوره جفت هفت مذاکره

خالق فلسفه جفت هفت مذاکره

طراح دوره جامع فروشنده میلیاردرپیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :