قسمت دهم

برنامه اینترنتی نگرش

کسب و کار 1400(بخش اول)

 بازپخش قسمت دهم 


 
 

میهمانان این برنامه:

نادر رفتاری(صاحب امتیاز نام تجاری رفتاری)

دکتر مهدی صانعی، مدرس و مشاور ماهان بیزینس اسکول

دکتر احمد نظری مهرابی، مدرس، مشاور ماهان بیزنس اسکول، راهبر دوره های مدیرعاملی

احسان مصطفوی، رئیس هیات مدیره زعفران مصطفوی، مدیرعامل طلای سرخ و مدیرعامل انجمن فرانگران


جهت مشاهده قسمت های دیگر کلیک کنید .پیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :